Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1953. 41. évfolyam

жоошмтошш Л МШУ IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1953. 1—2. SZÁM TART ALMÁBÓL BÓKA LÁSZLÓ : Marx tanítása a haladó hagyomány felhasználásáról DEZSÉNYI BÉLA : Kossuth, a forradalmi publicista M. P. STOKMAR : Kutatások az orosz népi verselés terén NAGY PÉTER : Móricz Zsigmond, a mi írónk KOLTAY-KASTNER JENŐ: Bornemisza Péter humanizmusa PÁNDI PÁL : Megjegyzések Petőfi »Felhők« ciklusához REJTŐ ISTVÁN : Thury Zoltán, a novellaíró BÁN IMRE : Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiája SALLAY GÉZA s Dante politikai eszméi és a feudalizmus VITA ADATOK ÉS ADALÉKOK SZEMLE TÁRSASÁGI HÍREK IRODALOMTÖRTÉNET — 1953 1—2. SZ. 1—256 LAP. — BUDAPEST, 1953 SZEPTEMBER

Next

/
Thumbnails
Contents