Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1953. 41. évfolyam

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG (XI., NAGYBOLDOCASSZONY-tTJA 11 — 13) (SZERKESZTŐSÉG: V., PIARISTA-UTCA 1.) Szerkesztőbizottság: BARTA JÁNOS, BÓKA LÁSZLÓ, KARDOS LÁSZLÓ, KIRÁLY ISTVÁN, TOLNAI GÁBOR, Felelős szerkesztő: BÓKA LÁSZLÓ E szám munkatársai : Bóka László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Dezsényi Béla az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, az irodalom­tudományok kandidátusa, Stokmar M. P. szovjet irodalomtörténész, Borzsák István egyetemi docens, a nyelvészeti tudományok kandidátusa, Nagy Péter, a Magyar írók Szövetsége neve­lési osztályának vezetője, Koltay-Kastner Jenő egyetemi tanár (Szeged), Pándi Pál egyetemi tanársegéd, Rejtő István, az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ előadója, Bán Imre egyetemi adjunktus (Debrecen), Sallay Géza egyetemi tanársegéd, Komlós Aladár, az Irodalom­történeti Dokumentációs Központ önálló tudományos kutatója, az irodalomtudományok kandidátusa, Makay Gusztáv gimnáziumi vezetőtanár, Tamás Anna aspiráns, Bisztray Gyula ny. egyetemi tanár, Képes Géza író, a Rádió Irodalmi Osztályának vezetője, Kardos Tibor egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Szauder József egyetemi docens, az irodalomtudományok kandidátusa, Eckhardt Sándor egyetemi tanár, Ortutay Gyula egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Vargha Kálmán egyetemi tanársegéd, Mihályi Gábor tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents