Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1961. 49. évfolyam

IRODALOMTORTEm A M A Г. Y A Il IRODALOMTÖRTÉNETI T A II S A S A G FOLYÓIRATA 1001. 1. S/ÁM - "ÍICZ/ BOR: Л magyar Irodalom reneszánsz korszaka HORVÁTH ZOLTÁN : A magyar sajtó a dualizmus utolsó esztendeit its m ШШ JÁNOS: Babits Mihálv egyetemi eíőadásai VITA ill M KORTÁRSAK SZEMÉVEL SZEMLE TÁRSASÁGí HÍREK Sí • r »31 ' ' ÍROD ALOMTÖRTÉNET XI IX. ÉVF. 1961. 1. SZ. 1 88. LAP. BUDAPEST, 1961. MÁRCIUS ш HHHi

Next

/
Thumbnails
Contents