Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1975. 7/57. évfolyam

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1975. LVH. évf. I.szim * Üj folyam VII. 1. szám Szerkesztőbizottság : ВАТА IMRE HONTI MÁRIA ILLA MIHÁLY KENYERES ZOLTÁN KIRÁLY ISTVÁN KOCZKÁS SÁNDOR KOVÁCS KÁLMÁN LÖKÖS ISTVÁN MEZEI JÓZSEF MOLNÁR FERENC NAGY PÉTER főszerkesztő PÁNDI PÁL TOLNAI GÁBOR TÓTH DEZSŐ A szerkesztőség munkatársai: BÁNYAI GÁBOR és PAÁL RÓZSA Szerkesztőség : 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. I. III. 51 le. Telefon: 384-387 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents