Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1979. 11/61. évfolyam

IRODALOMTORTENET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1979- LXI. évf. I. szám * Üj folyam XL i. szám Szerkesztőbizottság : AGARDI PÉTER • FÜLÖP LASZLÓ • KENYERES ZOLTÁN • LŐKÖS ISTVÁN OROSZ LÁSZLÓ • POSZLER GYÖRGY • TARNÓC MÁRTON" VÖRÖS IMRE • WÉBER ANTAL • ZAPPE LÁSZLÓ Főszerkesztő : NAGY PÉTER Szerkesztő: MEZEI MÁRTA Technikai szerkesztő: CSÁKY EDIT Szerkesztőség: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. ï. III. 51 je Telefon: 377 — 8ï& Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! TARTALOM NÉMETH S. KATALIN: A levélíró Bethlen Kata 3 TAXNER-TÓTH ERNŐ: Vörösmarty színházszemlélete 18 KATONA BÉLA: Mikszáth égöve alatt 41 VALLOMÁS SCHÖPFLIN GYULA: Közélet és magánélet (Az irodalom pere­mén V.). 58 A tartalom folytatása a hátsó borítólapon

Next

/
Thumbnails
Contents