Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1991. 22/72. évfolyam

H IMA GABRIELLA: A sorsregénytől a példázatig (Kosztolányi Dezső: Édes Anna) 1 MOHAI V. LAJOS: Harc a szereppel való azonosulásért (Szempon­tok a Pacsirta értelmezéséhez) 35 FORUM TANDORI DEZSŐ: Szép Ernő 79 A tartalom folytatása a hátsó borítólapon IRCmOMTORTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1991. LXXIII. 1. szám Új folyam XXXII. 1. szám Szerkesztőbizottság : AGÁRDI PÉTER, BÉCSY TAMÁS, BIRÓ FERENC, CSETRI LAJOS, FÜLÖP LÁSZLÓ, KENYERES ZOLTÁN, E. NAGY SÁNDOR, OROSZ LÁSZLÓ, POSZLER GYÖRGY VÖRÖS IMRE, WÉBER ANTAL roszerkeszto: NAGY PÉTER Szerkesztők: RATZKY RITA, SÁNDOR ISTVÁN Szerkesztőség: 1052 Budapest, Pesti B. u. 1. III. em. 51/c. Tel. 1377-819 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! TARTALOM

Next

/
Thumbnails
Contents