Kabdebó Lóránt szerk.: Irodalomtörténet, 1997. 28/78. évfolyam

IRODALOMTORTENET A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegyetemek irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1997. LXXVIII. évf., 1-2. sz. Új folyam XXVIII. évi., 1-2. sz Főszerkesztő: KABDEBÓ LÓRÁNT Felelős szerkesztő: KOVÁCS SÁNDOR IVÁN Technikai szerkesztő: RUTTKAY HELGA Szerkesztőség: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros Telefon: 46/365-111/22-25 Adminisztráció: Pávelné Balázs Beáta Szerkesztőbizottság: BÉCSY TAMÁS, FERENCZI LÁSZLÓ, FRIED ISTVÁN, GÖRÖMBEI ANDRÁS, IMRE LÁSZLÓ, JELENÍTS ISTVÁN, KENYERES ZOLTÁN, KOVÁCS SÁNDOR IVÁN, KULCSÁR PÉTER, KULCSÁR SZABÓ ERNŐ, LENGYEL BALÁZS, MADOCSAI LÁSZLÓ, NÉMETH G. BÉLA, POSZLER GYÖRGY, PRAZNOVSZKY MIHÁLY, SZIGETI LAJOS SÁNDOR, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, TARJÁN TAMÁS, WÉBER ANTAL Felelős kiadó: PRAZNOVSZKY MIHÁLY Kiadóhivatal: Magyar Irodalomtörténeti Társaság Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1052 Budapest, Piarista köz 1., I. em. 59. Telefon: 137-7819 Honorárium-ügyintézés: Káldos Márta A Szemle-rovat szerkesztője: Tarján Tamás Recenziós példányok és kritikák a kiadóhivatalba küldendők. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents