Irodalomtörténet, 2015. 96. évfolyam

2015 / 1. szám

Irodalomtörténet 96 . ÉVFOLYAM (XCVI.) * 2015 • 1 . SZÁM Főszerkesztő Szerkesztőbizottság Kulcsár Szabó Ernő Gintli Tibor Margócsy István Szilágyi Márton w w w. i r o d a 1 Felelős szerkesztő Szerkesztők Kritika hu Eisemann György Scheibner Tamás Vaderna Gábor Vincze Ferenc omtortenet. Az ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémiának folyóirata. Lapalapító: Magyar Tudományos Akadémia SZERKESZTŐSÉG Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület telefon: (1) 4855-200/5113, 5366 e-mail: irodalomtortenet@folyoirat.elte.hu Recenziós példányok és kritikák a szerkesztőségbe küldendők. Kéziratokat nem őrzőnk meg, és nem küldünk vissza. Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány támogatásával. n<3 KIADÓHIVATAL Ráció Kiadó 1072 Budapest, Akácfa utca 20. telefon: (1) 321-8023, fax: (1) 402-1293 e-mail: racio@racio.hu, web: www.racio.hu Felelős kiadó a Ráció Kft. ügyvezetője Tördelés: Layout Factory Grafikai Stúdió Nyomdai munkák: ICfot. (www.mondat.hu) ISSN 0324 4970 Ára számonként: 600 Ft • Előfizetés egy évre (4 szám): 2000 Ft • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága, 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, illetve a kiadóhivatalban. Megvásárolható a jobb könyvesboltokban, illetve a Ráció Kiadó szerkesztőségében.

Next

/
Thumbnails
Contents