Járművek, mezőgazdasági gépek, 1960 (7. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

JÁRMÜVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK I960. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Szerzők ezerint Bakonyi Antal : Motorkerékpár motorok for- gattyús mechanizmusának kiegyensúlyo­zási problémái ................................................ Bakonyi Sebestyén Endre : A gépgyártás idő­szerű kérdései ................................................. Balázs György és Lővei Lajos : 4,5 LE-s „MIA” Diesel-motor.................................................. Baránszky-Jób Imre : Az, alumínium sínjár - 'művek gazdaságosságának alakulása az új termelői árakkal ........................................... Baránszky-Jób Imre : Zámor Ferenc f .......... Baránszky-Jób Imre : A vasúti személykocsi könnyítésének néhány időszerű kérdése Boltizár Pál—Jurek Jenő — Tischler Márton Az 1959. évi Budapesti Mezőgazdasági Ki állítás néhány érdekesebb mezőgépe .... Bánházi János dr. : Az ekehatásfok és szántás sebesség......................................................... Bánki Endre : Új folyami személyhajó .... Beledi Dezső : Hordszámyas hajók................ Biró Eugénia : A kopás tényleges nagyságé nak meghatározása hengerperselyeknél . Brockway K. P. : Az alumínium technológia és tervezési szempontjai a vasúti jármű veknél (Baránszky-Jób Imre) .................. Csergő János kohó- és gépipari miniszter újév üdvözlete....................................................... Csergő János kohó- és gépipari miniszter : Ün népi beszéd................................................... Csóka János : Gázok egyenértékű hőfokánál meghatározása a belsőégésű motorok du gattyúinak termikus vizsgálatához.......... Csukás Lajos : Beszámoló a szalmarázókísér letek eredményeiről ..................................... Debreczeni József összeállításában dr. Manfred Schelzel : Az NDK hajóiparának fejlődése (Hajóipari Szakosztály közleménye).......... Dezsényi György : A belsőégésű motorok for- gattyús tengelyeinek csavaró lengései .... Doknálik János és Molnár József : Újabb fej­lesztési irányok a magyar gyártmányú jár- vaszecskázóknál ............................................. Erdélyi György : Új távolsági autóbuszgyárt­mányunk ......................................................... Szám Oldal 6 222 7 248 3 103 9 321 9 335 10 361 1 10 8 301 7 257 11 422 8 306 8 287 1 1 7 241 10 377 5 174 4 135 10 386 6 213 1 2 Szám Oldal Ferjentsik Béla : Közvetlen befecskendezésű égéstér kialakítása Diesel-motoroknál I. 10 379 Ferjentsik Béla : Közvetlen befecskendezésű égéstér kialakítása Diesel-motoroknál II. 12 441 Flesch György : Az univerzális magajáró alvá­zak (UMA) gazdaságosságának néhány kérdése......................................................... 11 401 Füzesséry Béla : A „NOHAB” mozdony ada­tai (Gördülőanyag Szakosztály közle­ménye) .............................................................. 11 414 Galambos János : Egyetemes traktor vonóké­pességének javítása függesztett munka­gépekkel ........................................................ 9 345 Galambos János —Martényi Sándor : Gépjármű hordrugók sörétezése ................................... 12 456 Gál Ödön : Főtitkári beszámoló.................... 7 253 Gedeon József : Hosszanti statikus stabilitás­mérések vitorlázó gépeken ......................... 9 349 Gépjármű Szakosztály Közleménye — Joba- házi Jenő : Új magyar gépkocsi-szerviz­berendezések .................................................... 11 433 Gördülőanyag Szakosztály közleménye — Pár­kai István : A hidraulikus erőátvitel mai helyzete és fejlődési iránya vasúti vontató járműveknél ......................-............................ 2 66 Gördülőanyag Szakosztály közleménye — Füzesséry Béla : A „NOHAB” mozdony adatai .............................................................. 11 414 Gördülőanyag Szakosztály közleménye — Maróti Lajos : II. Vasúti-kocsi Konfe­rencia Győrben 11 437 Győri András : A vasúti légjavító-berendezé­sekkel nyert kísérleti eredmények............ 7 270 Haidekker Iván : Az új Duna-tengerjáró hajó 1 21 Hajóipari Szakosztály közleménye — Szén- kovits Mihály : A hazai hajóépítés meg­oldandó feladatai ........................................... 2 71 Hajóipari Szakosztály közleménye — Dr. Man­fred Schelzel : Az NDK hajóiparának fejlődése (Összeállította: Debreczeni Jó­zsef) 4 135 Hajdú Imre : Fékbetétek vizsgálata................. 3 108 Hatházi Dániel : Helikopterek fejlődése ........ 2 34 Ilosvai Lajos : Korszerű autóbusz paraméterei 9 336 Janik József : Kerekes traktorok gördülési el­lenállásának meghatározása ....................... 2 55

Next

/
Thumbnails
Contents