Járművek, mezőgazdasági gépek, 1961 (8. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

Járművek, Mezőgazdasági Gépek 1961. évi tartalomjegyzéke A) Szerzők szerint : Antonov A. Sz. : „Hidromechanikus hajtóművek erőfolyam szerinti számítása” (Átdolgozta: Ilosvay Lajos) .................................................................. 2 49 Asztalos Zoltán—Záhonyi Lóránt : „A GANZ­MÁVAG új kéttengelyű, univerzális jellegű UFB2— 1 típusú forgóváza”............................... 9 335 Árva István —Galambos János : „Mezőgazdasági termékek minőségének megóvása hűtött szállí­tással” .................................................................................. 6 221 Balconyi Antal— BELFÖLDI HÍREK — „A ma­gyar motorkerékpár-gyártás fejlődése”................ 4 153 Bakonyi Sebestyén Endre : ,,A gépipar soronkövet­kező feladatai” ............................................................. 1 3 Balogh Béla : ,,A hajósúly csökkentésének jelen­tősége” .................................................................................. 10 374 Balogh István : „A szállítás mutatóinak elemzése mezőgazdasági munkáknál” ..................................... 1 27 Balázs György—Lővei Lajos : ,,12 lóerős új stabil Diesel-motorok”................................................................ 5 183 Baránszky — Jób Imre : — SZEMLE — „Szüksége- gesok-e a hullámtörő lemezek a tartálykocsik­ban?” .................................................................................... 4 155 Baránszky — Jób Imre : „Magyar gyártmányú alumíniumszerkezetű vasúti személykocsik” ... 5 169 Baránszky — Jób Imre — SZEMLE — „Nagyvasúti villamos motorvonatok” ............................................. 8 311 Baránszky — Jób Imre : — LAPSZEMLE — „Melyek a jó konstruktőr jellemző tulajdonságai” 12 473 Betlej Sándor—Hajós László—Székely Zoltán : „Gépjárművek tenzometrikus vizsgálata” ............ 9 322 Boltizár Pál — SZEMLE — „Axiális etetésű csép­lés kúpos forgótárcsán” ............................................. 4 155 Boltizár Pál : Belföldi hírek ........................................ 11 440 Brodszky Dezső dr. : „A turbófeltöltő általános felépítésének néhány vitatott kérdése” .............. 7 242 Gsergő János : „Az új esztendő küszöbén” ............ 1 2 Csergő János : „Megnyitó beszéd” .......................... 5 162 Csóka János : „A 12 JV 17/24 típusú Ganz—Jend- rassik-rendszerű motor lengéscsillapítójának és torziós lengéseinek vizsgálata” .......................... 3 86 Csukás Lajos : „Aratócséplő kosárerő és dobnyo­maték mérése”.................................................................. 6 225 Warábont Andor—Jován Dániel : „A négyzetbevetés geometriai pontosságát befolyásoló tényezők” ... 11 429 Debreczer József — SZEMLE — „Hajóipar” . . 8 312 Dezsényi György : „Belsőégésű motorok for­gattyú ? tengelyén fellépő csavarólengések ger­jesztői atásai” .................................................................... 6 206 Erdélyi György — Michelberger Pál : „A közleke­dési igények hatása az autóbuszkarosszériák kialakítására”.................................................................... 11 419 Emey György — SZABVÁNYOSÍTÁS - „A fo­gaskerekek új nomenklatúrája” ............................ 11 438 Égle László : „Műanyagok alkalmazása vasúti kocsiknál” ......................................................................... 10 368 Fekecs Gábor : „Úszótestek stabilitásgörbéinek meghatározása a hossz-szimmetria síkban met­sződé síkmetszetek alapján”...................................... 1 31 Flesch György—Haffner János : „Hozzászólás a lengőkalapécsos (Lundell)-rendszerű járva­szecskázók vitájához” ............................................... 10 383 Földi Tamás: „Gépjárművek gyorsulása” I .... 3 82 Füzesséry Béla : „Vasúti járművek” ..................... 1 12 Füzesséry Béla : Könyvismertetés (dr. Keszler Gyula : „Vasúti járművek fenntartása-javí­tása” c. könyvéről)........................................................ 10 398 Galambos János—Árva István : „Mezőgazdasági termékek minőségének megóvása hűtött szállí­tással” ................................................................................... 6 221 Gohér László : „Diesel-motorok befecskendezési karakterisztikáinak vizsgálata” ............................... 8 288 llaffner János—Flesch György : „Hozzászólás a lengőkalapácsos (Lundell)-rendszerű járva­szecskézók vitájához” ............................................... 10 383 Hajós László—Székely Zoltán —Betlej Sándor: „Gépjárművek tenzometrikus vizsgálata” .......... 9 322 Heiczmann János : „A magyar hibridkukorica­vetőmagszárító és előkészítő üzemek ismertetése” 3 111 Heller György : „Nagyérzékenységű fékberendezé­sek” ....................................................................................... 11 402 Hont László—dr. Tulassay László — SZABVÁNYO­SÍTÁS — „Az ötvözetlen acélok szabványai­nak módosítása” ............................................................. 10 390 Hornung Andor dr. : „Az örvénykamrás égéstér működésének elmélete” ............................................... 8 282 Jován Dániel—Darabont Andor : „A négyzetbe­vetés geometriai pontosságát befolyásoló té­nyezők” .............................................................................. 11 429 Juhász Károly Jenő : „Feladataink az 1961-es évben” ................................................................................ 1 7 Juhász Károly Jenő —- OKTATÁS — „A mér­nöki továbbképzés időszerű kérdései” ................. 8 316 Juhász Károly Jenő : „Műszaki nyelvünk” .......... 10 394 Jurek Aurél dr. : „Motorgyártás és gépjárműipar” 1 7 Jurek Jenő : „A kerekes traktorok hajtóművé­nek fejlődése” .................................................................. 12 448 Kereszty Péter : „Keréknyomás-mérlegelés két­tengelyű vasúti kocsikon” .......................................... 3 98 Kertay Zoltán : „Ward-Leonard villamos mozdo­nyok üzemi tapasztalatai” ........................................ 11 408 Kólya Tibor : „A Diesel-motorok kipufogó zajának szubjektív vizsgálata” ................................................. 1 18 Komorowicz László : „Motorkocsijaink forgó­vázba épített gépi berendezésének néhány idő­szerű kérdése” .................................................................. 7 252 Kovács László dr. : „A személykocsik leggazdaságo­sabb élettartama” ........................................................ 9 350 Könczey Gábor : „Hidrodinamikus tengelykapcso­lók és nyomatékváltók” 1............................................ 2 42 Könczey Gábor : „Hidrodinamikus tengelykapcso­lók és nyomatékváltók” II.......................................... 3 90 Kullmann Lajos : „Vasúti vontatójárművek kar­bantartásának időszerű kérdései” .......................... 4 130 Kuruez Gyula — HÍREK — „Egyes külföldi vasútak járműparkjának fejlesztése” ................... 8 313 Gammel Kálmán dr. : „A gyümölcsös talajművelő gépek kialakítási lehetőségei” ............................ 7 263 1

Next

/
Thumbnails
Contents