Járművek, mezőgazdasági gépek, 1962 (9. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

Járművek, Mezőgazdasági Gépek 1962. évi tartalomjegyzéke Szám Oldal A) Szerzők szerint: Almást) János : „Tengeri hajók felmérési és tervezési szempontjainak összefüggése” . . 3 102 Bakos István: „Gyümölcsfapermetezőgépek összehasonlító üzemi kísérlete” .................. 2 61 Bakos István : „Homoki szőlők gépesítése” 5 184 Balló Alfréd dr .: „Nagyteljesítményű csuk­lós közúti járművek” .................................... 8 304 Baránszky — Jób Imre : „Üj japán motorko­csik” - SZEMLE 2 79 Baránszky — Jób Imre : „Villamos ponthe­gesztés a járműgyártásban” ...................... 4 133 Benedek Zoltán : „Optimális örvényei oszlás kétcsavaros hajók hajócsavarjainál” ......... 1 24 Betlej Sándor—Hajós László : „A budapesti Korszerű Méretezési Konferencia (1961) tapasztalataiból” ............................................. 4 133 Boltizár Pál : „Mezőgépek (M —F új gabona­aratócséplőgép)” — SZEMLE .................... 5 196 Bölöni István dr. : „Mezőgazdasági termé­nyek aprítása” .................................................... 9 332 Bölöni István dr. : „Kalapácsos darálók üres­járási telj esi tményszükséglete” .................... 12 463 Böhm János : „Járműmotorokra alkalmaz­ható kis súlyú torziós lengésfojtó” ............. 8 296 Böhm János: „Vasúti járművek” — SZEMLE 10 392 Bucsy László : „Hajóvontató kísérleti állo­másunk időszerű kérdései” ........................... 9 349 Burkus Ferenc—dr. Réczey Gusztáv : „Mobil aszfaltkeverőgépek” ........................................ 6 230 Búza Kis Lajos : „A vasúti jármű és a pálya kölcsönhatása” .................................................. 1 32 Csikós' Attila — Kovács Endre : „Vasúti Diesel­motorok” - SZEMLE ............................. 10 392 Csípő Dezső : „Vasúti vontató járművek újabb fejlődése a Szovjetunióban” — SZEMLE . 1 37 Destek Miklós : „Futásjósági szám mérése vasúti járműveknél” ......................................... 11 419 Eckert Dr. Ing. tanulmánya alapján Urvölgyi Ferenc Konrád—Tóth Gy. István : „Gáz­turbinák alkalmazása gépjárművekben” .. 8 284 Emánuel László : „Bütykös tengellyel vezé­relt olajszivattyú dugattyújának ütközésé­nél fellépő igénybevételek vizsgálata” .... 1 18 Erney György : „A hengeres kerekek pontos­sági szabványa” ............................................... 12 467 Fekecs Gábor : „Az első magyar, teljesen he­gesztett szerkezetű alumínium úszómű” . . 5 179 Feledy Béla : „A gépjárműközlekedés mun­kájának gazdasági elemzése” ......................... 8 311 Földi Tamás : „Gépjárművek gyorsulása” II 4 143 Füzesséry Béla : „Vasúti járművek”......... 1 9 Füzesséry Béla : Hámori—Varga „A gözmoz- dony” c. könyvéről — KÖNYVISMERTE­TÉS ...................................................................... 11 435 Füzesséry Béla : „A Vasúti Tudományos Kutató Intézet Évkönyve” — KÖNYV- ISMERTETÉS .................................................. 11 437 Galambos János dr. : „Függesztett ekék kie­melésének grafoanalitikus ellenőrzése” ... 7 250 Gáli Imre dr. : „Az első magyar hajózási mo­dellkiállítás” - BELFÖLDI HÍREK___ 4 150 Gyulai Károly : „Motorkenőanyag kutatás” — SZEMLE ......................................................... 2 69 Habuda Zsigmond : „Közúti gépjárművek fék­hibákból eredő balesetei” ............................. 10 374 Hajós László — Betlej Sándor: „A budapesti Korszerű Méretezési Konferencia (1961) ta­pasztalataiból” .................................................. 4 133 Héder László dr. : „Közúti balesetek megelő­zése” - SZEMLE ............................................. 2 76 Horváth László—dr. Rudnai Guidó : Fémek ragasztása műanyagokkal” ........................... 7 243 Horváth László : „Repülőgépek” — SZEMLE 8 315 Horváth Tibor: „Forgóvázak kígyózó mozgása” 7 254 Horváth Tibor: „Újabb forgóváz-futómű megoldások” ...................................................... 10 369 Hunkár Dénes dr— Radóczy Tamás : „A forgó­rakodó dumper rakodási teljesítményjellem­zői ........................................................................ 2 43 Jován Dániel: „Az aratócséplőgépek szántó­földi mérővizsgálata” ...................................... 10 381 Juhász Károly Jenő : „1962. évi feladataink” 1 4 Juhász Károly Jenő : Terplán Sándor „Gép­járművizsgálatok” c. könyvéről — KÖNYV­ISMERTETÉS .................................................... 3 117 Juhász Károly Jenő : „Cikkíróinkhoz.” ......... 8 314 Juhász Károly Jenő : „Mezőgépek” — HÍREK 10 395 Jurek Aurél dr. : „Gépjárműmotorok”.......... 1 4 Kalmár István : „A repülőgéphajtóművek fej­lődése” - SZEMLE ......................................... 7 276 Kereszty Péter : „Hűtőjárművek szabványa” 2 65 Kiss Árpád : „Újévi üdvözlet” ....................... 1 3 Kiss Árpád : „A műszaki fejlesztés irányvona­lai és irányításának módszerei a gépipar terü­teletén” ................................................................. 9 323 Kisbocskói László : „Hidrodinamikus tengely­kapcsolókkal elérhető műszaki eredmények” 6 203 Korpos Lőrinc : Galgóczy Gábor „Korszerű méretezés” c. könyvéről — KÖNYVISMER­TETÉS ................................................................. 2 79 Kovács Endre—Csikós Attila : „Vasúti Diesel­motorok” - SZEMLE ...................................... 10 392 Kozma László : Dr. Jurek Aurél műegyetemi tanár „Belsőégésű motorok” c. könyvéről — KÖNYVISMERTETÉS .................................. 11 436 Kronberger Ödön : „A baj óstabilitás és lengés egyes kérdései” .................................................... 10 386 Kronberger Ödön : „Emlékezés Scbarbert Gyu­lára” ...................................................................... 10 397 Lendvay László : „A Csepel Autógyár új hajtó­művei” ............. 6 210 Lévai László : „Nagyteljesítményű vibrációs talajtömörítők” II ............................................. 11 424 Martonyi János : „Átlagos vagy maximális las­sulási érték” ...................................................... 11 416 Szám Oldal 1

Next

/
Thumbnails
Contents