Járművek, mezőgazdasági gépek, 1965 (12. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

Jármüvek, Mezőgazdasági Gépek 1965. évi tartalomjegyzéke Szám Oldal Galambos János dr.: ,,Erő- és munkagépkapcsolat dinamikai vizsgálata”................................................ 3 88 Gallivitz, Dr. Kari: „Porozás a szőlészetben” ......... 9 338 Garbotz, Prof, Dr. G.: „Az építőipari gépek fejlődé­sének irányai” ............................................................. 3 96 Gál Imre: „Traktorok” — SZEMLE ........................ 10 399 Göhlich, Dr. Ing. //.: „Adatok a gyümölcs gépi szü­reteléséhez” .................................................................... 5 190 Götz Sándor: „A hajócsavar tervezése, modellkísér­letek, propulziós mérések”....................................... 6 224 Götz Sándor: „A hajócsavar tervezése, propulziós mérések a hajón álló- és futópróba alkalmával” 8 299 Gyuris Pál: Hörömpő Ernő „Gépkocsik porlasztói” c. könyvről - KÖNYVISMERTETÉS.................. 12 466 Horgos Gyula dr.: „A harmadik ötéves terv gép­ipari kérdései” ........................................................... 5 161 Horváth Sándor: „Motorokkal kapcsolatos készülé­kek” - SZABADALOM ......................................... 2 75 Horváth Sándor: Motorok — SZABADALOM......... 6 235 Horváth Tibor: „Nagysebességű forgóvázak futás­vizsgálatának eredményeiről” ................................. 2 47 •Jankovich Antal dr.: ,,A vasúti kocsikivilágítás kö­vetelménye és a MÁV kocsik berendezései” .... 6 211 Janik József—Szíj jártó Oszkár: „A szántóvasak élettartamának növelése hőkezeléssel”.................. 12 454 Jordán Vilmos: „A párizsi földalatti gyorsvasút kor­szerűsítése” — HÍREK ........................................... 4 154 Juhász Károly Jenő: „15 éves a Csepel Autógyár”- BELFÖLDI HÍREK........................................... 2 76 Juhász Károly Jenő: Az „Épületgépészeti Kézi­könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS ................ 11 433 Karczag László: Repülőgépek — SZEMLE................ 11 434 Karczag László: „A szovjet autótervezés legújabb irányai” — SZEMLE ................................................ 12 473 Kelen Rudolf— Asztalos Zoltán: A „GANZ-MÁVAG 760 LE teljesítményű mellékvonali Diesel-moz­donya” ............................................................................ 10 380 Kereszty Péter: „Nagy sebességre alkalmas vasúti személykocsik futásjóságának fejlesztése”........... 1 13 Kereszty Péter: „Vasúti forgóvázkeret szilárdsága” 12 45 Kégl János: „Hetvenöt év a mezőgazdasági gépé­szet szolgálatában” — BELFÖLDI HÍREK. ... 8 310 Kiss Áron (H): „A 800 LE-s kikötői vontatók konstrukciójának egyes kérdései”.......................... 12 457 Kisbocskói László—dr. Varga József: „Kis von- szolónyomatékú hidrodinamikus tengelykap­csoló” .............................................................................. 6 201 Kisbocskói László—Stvrteczky Ferenc. „Hidrodina­mikus tengelykapcsolók teljesítményjellemzőit befolyásoló tényezők hatásának számítása” .... 7 241 Komándi György: „A terepjárás-elmélet főbb kuta­tásainak, valamint elért eredményeinek ismerte­tése és értékelése” ........................................................ 10 388 Komándi György: Váradi János „Traktorok és autók üzemeltetése a mezőgazdaságban” c. könyvről— KÖNYVISMERTETÉS ........................................... 7 275 Komjáti Imre: „Alumfniumjárművek a Londoni Közlekedési Vállalatnál” HÍREK.................... 8 314 Komoróczky István: Makhult Mihály „Gumirugók” c. könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS ............. 4 154 Komorowicz László: „A Gördülőanyag Szakosztály munkája az 1961 —1963. években” — EGYE­SÜLETIÉLET ........................................................... 1 39 1 Szám Oldal A) szerzők szerint: Asztalos Zoltán—Kelen Rudolf: „A GANZ-MÁVAG 760 LE teljesítményű mellékvonali Diesel-mozdo­nya” ................................................................................ 10 380 Árkos Frigyes „Hidegen hajlított idomacélok” c. OMFB kiadványról - KÖNYVISMERTETÉS . 6 236 Bakcsi Róbert—Sárdi György: „Motorvonatok utas­terének légbefúvó csatornái” ................................... 4 121 Bakos István: „A gyümölcsbetakarítás gépesítése”. 1 34 Bakos István: „A szőlőművelés gépesítésének hazai és külföldi tapasztalatai”............................................ 7 269 Balogh Arthur dr.: „Bolygókerékhajtás nagy ten­gelynyomásoknál” ...................................................... 12 465 Balogh Béla: „A hajók kormányzásának kérdései” 11 401 Baránszky-Jób Imre: A Deutsche Eisenbahntech­nik „magyar” száma — SZEMLE ........................ 4 157 Beledi Dezső: „Vízsugárhajtás alkalmazása a hazai kishajó-építésben”...................................................... 11 423 Benkő Andor: Jereb Gábor „Szárnyas hajók” c. könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS ................. 4 153 Berényi László: Hajók — SZEMLE .......................... 1 37 Berényi László: ,,A magyar hajózás néhány idő­szerű kérdése” - BELFÖLDI HÍREK ............. I 38 Berényi László: Vasúti járművek — SZEMLE .... 2 78 Berényi László: Vasúti járművek — közúti jármű­vek — SZEMLE ........................................................ 3 118 Berényi László: Közúti járművek, repülőgépek, va­sútak — SZEMLE...................................................... 4 157 Berényi László: Hajók — SZEMLE .......................... 8 316 Berényi László: Mezőgazdasági berendezések — va­súti járművek — SZEMLE ..................................... 10 399 Berényi László: Hajók — SZEMLE .......................... 11 435 Berényi László: Vasúti Járművek — Közúti jármű­vek — Hajók — SZEMLE ....................................... 12 467 Biacs Nándor: „A járművezető ébrenlétét ellenőrző villamos berendezések”.............................................. 8 292 Bognár Jenő: „A tengeri halászhajók építésének újabb kérdései” ........................................................... 7 252 Borszéki László: „Az alma szállításának és hűtésé­nek korszerűsítése” ...................................................... 1 23 Burkus Ferenc: „Útépítésünk gépesítése”............... 3 110 Czene János dr.: „Mezőgazdasági szállítójárművek fejlesztésének néhány szempontja” ...................... 12 462 Destek Miklós: „Üj módszerek és műszerek a vasúti járművek futásminőségének mérésére” ........... 5 174 Destek Miklós: „Üj módszerek és műszerek a vasúti járművek futásminőségének mérésére” ............... 7 246 Endresz István: „Törpe tengeralattjáró“ — SZEMLE........................................................................ 1 37 Endresz István: „A Renault gyár 1965-ös új típusa” — SZEMLE ............................................................. 12 471 Endresz István: „A francia repülőgépgyártás né­hány érdekessége”— HÍREK ............................... 12 478 Égle László: „Üjabb eredmények a műanyagok va­sútüzemi felhasználásában” ..................................... 8 306 Fáy Csaba: Pattantyús Á. G. „A gépek üzemtana” c. könyvéről - KÖNYVISMERTETÉS ............. 10 398 Felkai Roland: „Lemezszerkezetek igénybevételé­nek elméleti vizsgálata” ............................................ 7 260 Fiizesséry Béla: Vághegyi „Diesel-motoros vasúti járművek” c. könyvről — KÖNYVISMERTE­TÉS ................................................................................ 2 77

Next

/
Thumbnails
Contents