Jelenkor, 1983. január-június (26. évfolyam, 1-6. szám)

1983-01-01 / 1. szám

1. SZÁM JELENKOR XXVI. ÉVFOLYAM Főszerkesztő SZEDERKÉNYI ERVIN Szerkesztő CSORDÁS GABOR * A szerkesztőség munkatársai CSORBA GYŐZŐ főmunkatárs BERTŐK LASZLŐ, HALLAMA ERZSÉBET, PARTI NAGY LAJOS, PÁKOLITZ ISTVÁN * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Széchenyi tér 17. I. emelet. Telefon: 10-673. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó V. 7625 Pécs, Hunyadi János út 11. Telefon: 15-000. Felelős kiadó: Braun Károly Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900 Budapest, József Nádor tér 1.) közvetlenül, vagy átutalással a KHI MNB 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Évi előfizetési dij 144,— Ft. 82-5515 Pécsi Szikra Nyomda - F. v.: Szendrői György igazgató Index: 25-906. ISSN 0447-6425 A üyfeiyiiiútiiiiüj.yi Intézel Könyvtára LdUri szám, f

Next

/
Thumbnails
Contents