Jelenkor, 1988. július-december (31. évfolyam, 7-12. szám)

1988-07-01 / 7-8. szám

KUNKOR IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT MÉSZÖLY MIKLÓS: A kitelepítő-osztagnál (elbeszélés) 577 KALÁSZ MARTON versei 588 NÁDAS PÉTER: Június, július (Fejezet eay Évkönyvből) 589 PETRI GYÖRGY versei 607 SZÁVAI GÉZA: Ki látott minket meztelenül? (regényrészlet) 609 KOVÁCS ISTVÁN verse 627 ÖRKÉNY ISTVÁN: Párbeszéd a halálról (elbeszélés) 629 KEMENCZKY JUDIT verse 632 VIDOVSZKY LÁSZLÓ: Az Új Zenei Stúdió és előzményei (Weber Kristóf interjúja) 633 SÁNDOR IVÁN: Napló a másvilágból (esszé) 639 * SÖTÉR ISTVÁN: Olvasónapló (Domokos Mátyás tanulmánykö­tetéről) 645 GALAMBOSI LÁSZLÓ versei 649 ANDRÁS SÁNDOR: Műfaj és költészet (esszé) 651 FERENCZ GYŐZŐ versei 657 HATÁR GYŐZŐ: Eumolposz (regény, IV.) 659 VISKY ANDRÁS versei 667 KERESZTURY TIBOR: Válság vagy megújulás? (Gondolatok az újabb magyar költészetről) 669 MARNO JÁNOS verse 674 VÉSZI ENDRE: Elvesztett otthonok (Kabdebó Lóránt interjúja) 677 KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: A másság mint jelenlét (Posztmodern kortudat és irodalmiság) 689 BAKUCZ JÓZSEF versei 707 KISS GY. CSABA: Közelítés két Gombrowicz-regényhez 709 GÖMÖRI GYÖRGY verse 714 RÓNAY LÁSZLÓ: Fikció és idő (Márai Sándor: Féltékenyek) 715

Next

/
Thumbnails
Contents