Jó Egészség, 1915 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1915-01-01 / 1. szám

51118 XIV. évfolyam. Budapest, 1915 január 1 én. 1 szám ÜÖ NÉPSZERŰ EGÉSZSÉaÜÖYI ÚJSÁG, MEGJEIMIK MINDEN HÖNAP 1. ÉS 15-ÉN •Zf.RltF.SZTÓSÉG És KI ADÓH^VATAL : , 1 ELcr UN: ítUDAPKST, V., VADÁSZ-U. 15. .o-«. Felelős szerkesztő és laptnlajdonos : N.AGY A LBERT 1 "" ■■■' ' ' ....... ELŐFIZETÉSI kB : t „lYFRMEXVaELEI ES eVERMEKAPOUl" «!■! nilliMttttl tirfil EGY ÉVRE .....................................................3 KORONA. Budapest díszoklevél. London, Páris és Bécsben aranyéremmel kitüntetve. TMXOROBIN (Lflciuor XKiorobini comp. sec. XibacH.) Klinikailag kipróbált és legnagyobb szaktekintélyeink által igen icsés összetételűnek elismert i dedis guajacol készítmény. ttériumőio ! ivóptető ! Etvágyjavitó ! Különösen ajánlható: Hörghurut, szamárhurut és a légutak összes 'S bántahnainál, influenza és az utána visszamaradt makacs huru- , a tüdögyuladások minden alakjánál kitünően bevált különlegesség- Ize kiválóan kellemes ! -----­Készítik: BASCH és SZAMOSSY gyógyszerészek. Magyarorsz. főraktár: II* RáKöczi Ferenc gyógyszertár . BUDAPJ&ST, vm.. B.áKóczi-ut 25- sz. PÁPAI ÉS NÁTHÁN érczönlőde és fémbutorgyár BUDAPEST, Andrássy-ut 2, gry* tses vám- ém rés Imtorok klx4rá lagoa elaOremáf mtlnóa égkmp yyöny6ra mo áern m 1 n t 4 k­•íiMniu IXi.SCf^ULi leA^-Doexvin"» kHMU'.k '1 Epileptikus betegek intézete BALF gyógyfürdőben. A nagyméltóságu ni. kir. belügyminisztérium 1913. junius 17-én kelt 56445/1903. sz. rendeletével engedélyezve, 25C férfi és női betegre berendezve. Ápolási dij: i. osxtály évi 1720 K., II. osztály évi 1120 K. E7*^»i osztályokon kivíil szegény betgek a- aiap tcrhcjc vehetők fel, a mely esetben a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszieriumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221/lVa. ez 1903 rendelcie épeimében a felvétel külön-külön kérelmezendő a betegek állal A belegt k ápolásával a budai szent Ferenezrendü apáczák vannak megbízva. Prospektusukkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál az intézet gondnoksága, vagy flr Wn^lN^I^I KTVÁM öröKös római Sróf. BAX^F Ui* flUOlituiVI lOlfMlI« gyógyfürdő liiazii tulajdonosa Posta* vastat, telefon Ixelyben. Reiniger, Gebbeit és Scball Részv-Társ. Budapest, VII., Ráköczi-üt 19. A kontinens legnagyobb villamos orvosi készülék gyára. Különlegesség: Röntgenkészülékek Vil­lamos fényffirdök. Mas- sage-készülékek. Faradi- kus és galvanikus készü­lékek magánhasználatra orvosi utasítás szerint. Villamos hőlégzuhany csüz, kőszvény, ischias, idegbaj ellen; továbbá hajszárításra, sebkeze­lésre stb. Villamos kom- presse állandó-1 ® an tartós me- ^ legfejlesztéssel Szanatórium,,Maria Qftin" draz mellett. — RIapittatott 1885-ben. Elsőrangú vizgyógyintézet kimerült, gyenge idegzetű betegek részére. El^ibajosok, epileptikusok és iszá nem vétetnek'föl. paló'kuják. Vérszegényeknek, Basedow bete^ég- nek, lobbadozóknak: a gyógytudomány legújabb Soványitd ben szenV vivmányai^WhasználásáTal felszerelve hő- és légfürdők riilah és szénsav« fürdők, tornaterem, masszázs. -- Fény kiöl övezett enyne levegőjű hegyvidéken Graz város sroms ' t:ban. Téli tartózkodksra berendezve. Dr. H. ALBRECHT. Dr. A. STICHL. j Kívánatra prospektus Czim: „Maria érőn" Graz, Posta: Krolsbacb I J

Next

/
Thumbnails
Contents