Jó Egészség, 1916 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam. 6udapest| 1916 januárul-én. \. szám. JO NÉPSZERŰ EGÉSZSÉGÜGYI ÚJSÁG, MEGa^WMINDEN HÖNAP 1. ÉS 15-ÉN UERKEIZTÖSÉa ÉS KIADÓHIVATAL: __ g I ßLEf N l BUDAPEST, V., VADÁSZ-Ü. 15. Felelés szerkesztő és laptulajdonos: D'' NAGY ALBERT ELŐFIZETÉSI ÍR: I „lYEimiEIIVÉIELEa £l lYEiaEliPOLÁr izlal ■•Ilikllttll IIIW tar ÉVRE ....................................... . . . S KORONA A Jó Egészség előző számához postai befizetési lapot mel­lékeltünk abból a célbóli hogy tiszteit olvasóink az előfizetési pénzt azonnal beküldhessék. Lapunk XIV. évfolyamának tartalomjegyzékét a Jó Egészség e számához mellékeljük. üzleti telefon-szám 57—87. fiyári telefon-szám Itispeit 6. Vége minden KedvneK, ha szorít vagy tör a cipő. Hibás va^y bete^ lábnaK legjobb orvossága a jő cipő, amely simul, de nem szőrit, védi a lábat és nem sérti! Hibás, rendellenes vagy érzéKeny lábra Kitűnő műcipőket készi^ LEHNER JÓZSEF 0 cs. és Kir. feoiéée Jéztef féherceí udvari szálIKőja. ^ í.^ Orthopäd, mScipész, a budape.ti KórhizaH é> KliaiKáK szállitőja. BUDAPEST, VIU. Kér,, Baross-utca 1. sz. ELSŐRRMGÜ MRQYBR VRSKÉSZITMÉMY. KRIEGNER-féle TOKAJI CHINA VASBOR Vérszegények, lábbadozók és gyengén fejlődött gyer­mekeknek, mint erősítő és étvágygerjesztő. — Igen kelle­mes izü ! — Kapható gyógyszertárakban vagy a készítőnél KRIE G N E R-GYÖGYSZERTAR BUDAPEST, Vili., KALVIH-TÉR. Kis Oveg 3.50 kor. Nagy üveg 6.60 kor. Orazi steierorszag. Szanatórium;; Maria Qrün^' Prof. Dr. KRAFFT-EBING lulvari tanácsos által 1885 ben alapítva. Ideg-, gyomor-, bél-, anyagcserebántalmak és üdülésre szorulók részére, soványitó-, hizlaló és diétás kúrákra. Alkalmaztatnak az összes physikai és diétás gyógy­módok. A legújabb gyógyberendezések: viz, gőz, villany, forró gőz, fény-, szénsavas-, élenyes pezsgő, gyógyszeres, valamint subaqualis fürdők, lég és nap- fürdók, massage és gyógytorna. Elmebajosok, epi­leptikusok és iszákosok nem Vétetnek föl. Gyönyö­rűséges fenyvesektől övezett, védett fekvés, enyhe éghajlat, a város szomszédságában, nagy park, lavvn- tennis, villanyvilágitás és központi fűtés. Tartós téli tartózkodásra berendezve. Ivllágositáisal Is lljtalas prospektussal szolgál a Sanatorium gondnoksága .Maria Grün“, Post Kr<'isbach bei Graz. Dr. H. ALBRECHT. Dr. A. STICHL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents