Jó Egészség, 1917 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1917-01-01 / 1. szám

JL JL IJ XVI. évfolyam. Budapest, 1917 január 1-én. ^ 1. szám. jo Egészség NÉPSZERŰ EGÉSZSÉGÜGYI ÚJSÁG, MEGJELENIK MINDEN HÖNAP 1. ÉS 16-ÉN SIERKEIZTÖSÉQ ftS KIADÖHIVATÁL: tkLEFON BUDAPEST, V., VADÁSZ-Ü. 15. ‘ FelelSs szerkesztő és laptniajdonos: D'' NAGY ALBERT ■LÖFIZETÉSI ír ; t „lYUMEttlÉIELEI Él IVEIMEKÄriLil" ulal ■•UiklltllT _ ERY ÉVRE...................................... ..... . . . S KORONA. A Jó Egészség legutóbbi számához postai befizetési lapot mellékeltünk abból a célból, hogy tisztelt olvasóink az előfize­tési pénzt azonnal beküldhessék. A XV-ik évfolyam tartalomjegyzékét a Jó Egészség e számához mellékeljük. üzleti telefonizám József 4-52. Üzleti telefonszátn József 4-52. Vége minden KedvneK, ha szőrit vagy tör a cipő. HlbAs vaey beteg lábnaK legjobb orvossága a já cipü, amely simul, de nem szorít, védi a lábat és nem sérti. Hibás, rendellenes vagy érzéKeny lábra Kitűnő műcipőKet Készít LEHNER JÓZSEF Ő cs. és Kir, fensége József főherceg udvari szállítója. ^ ^ ^ Orthopad-mttcipész, a budapesti KórházaK és KliniKák szállitója BUDAP£.5T, Vili. Kér., Baross-utca !• sz. Szab. Alszárfűző a viszeres lábfájás megváltója, a fájdal" más alszárfeKélyeK kifejlődését meg­gátolja. Kiszorítja a használatból a gummiHarisn^^át, s az unalmas pólyázást, tiszta, mosható. Könnyűvé teszí a járást. Orvosok ren­delik, mérték szerint készül. SZABÓ FERENCNÉ szabadalma BUDAPESTEN, VI., LISZT FERENC-TÉR 14. SZÁM. Á Ä9 Hirdetéseket kizérőlag a kiadóhivatal vesz fel. Graz, Steierország. Szanatórium;; Maria Qrün'^ Prof. Dr. KRAFFT-EBING udvari tanácsos által 1885 ben alapítva. Ideg-, gyomor-, bél-, anyagcserebántalmak és üdülésre szorulók részére, soványitó-, hizlaló és diétás kúrákra. Alkalmaztatnak az összes physikai és diétás gyógy­módok. A legújabb gyógyberendezések: viz, gőz, villany, forró gőz, fény-, szénsavas-, élenyes pezsgő, gyógyszeres, valamint subaqualis fürdők, lég és nap­fürdők, massage és gyógytorna. Elmebajosok, epi­leptikusok és iszákosok nem vétetnek föl. Gyönyö­rűséges fenyvesektől övezett, védett fekvés, enyhe éghajlat, a város szomszédságában, nagy park, lawn; tennis, villanyvilágítás és központi fűtés. Tartós téli tartózkodásra berendezve. Felvilágosítással és díjtalan prosgektuiisal szolgál a Sanatorlan gandnoksága .Maria GrQn“, Post Kroisbach bei Graz Dr. H. ALBRECHT. Dr. A. 8TICHL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents