Jó Egészség, 1918 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-01 / 1. szám

51118 Xvll. evtoiyudi. Uudapuyi, 1918 januar i-en­* / t. szám JO EG NEPSZEHÜ E(íESZ8É(ál<iYI lUSAíí. MEdJELENíK MINDEN HÓNAP l. RS I5-EN SZKHKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL; BUDAPEST, II NYÚB UTCA 17. TELEFON: D“N, DR EüGER EGLEO zamatos fogpépje ártalmatlan antisepticam, a fogaka fehéríti és a romlástól megóvja, a garatot ilesinficiálja. Kapható gydgs'tárakhan é.s drogériákban. özlíti tiIsfonszáM Jéztti 4-S2. ötlól tilífonízám Jézief 4-B2, ntinden KedvneH, ha «zorit vagy tör a cipS. Hlkk* vaZy beug lábnak legjobb orvoaáZa a jó cipó, ■at*ly «Imul, d* nem izerit, védi a lábat éi nem lérti. Hibáé, readellenee vady érzéKeny lábra Kitand macipSKet Kéezit LEHNER JÓZSEF Ő ce. ée Kir, feaeéáe Jázeef fdherced ndvari ezállltája. Orthopád-mficipdaz, n bndapeati Kórházait ét KliniKáK ezállltéia BUDAPKST, Vili. Kér., Beroa«-utcm t. mr. fk ói Uptulajdonoi LBKRT ELŐFIZETÉSI Ab : > „trERHEIVtOEUM Él aTEtMEIIPOUI" ezimi EGY ÉVRE ..................................... oKiitkiittii inat . 8 KORONA 'Epileptikus betegek Intézete BALF gyógjrfttrdöbenp .jjyinOUosHgu m. kir belUgyminieztorium 1913 junius l7-6n kelt r>6445/lD08. rondelotóvcl eugeclólyexve, 2A0 férfi és nÖi betegre berendezve. Ápolási díj : . osztély évi 20SO K, ff, osztály év? 1H4>0 K. tizen oszialyokun kívül szegény betegek az országos betogápolási .tlap tci'> here vclielok fel, amely esetben a nagyméitóságu m. kir, beiüeyminiszte- riunmak i003. október 23-án kelt 9722J/lVa. ez. 1903. rendeleté értehnébori a felvétel kUión-kUlön kérelmezendő a betegek által. A betegek ápoiásával a budai Szent Kerencz-rendi apáczák vannak megbízva. Prospekiusokkal és egyebb felvüágositással szolgál az intézet gondnoksága, vagy TOLNAI WOSINSKI ISTVÁN dr. ö. P« gróf A gyógyfürdő lgaxgató*tulaJdonosn. Posta, vasút, telefon helyben. Neumayer FUlöp áruháza Budapest, DeáB Ferencz-tér 1. Erzsébet-tér sarok. Tslsfon 11-21. Nagy raktár: Mindennemű szőnyeg, butorszövci, rüg- göny, teritö, átvetök, csinvat, hazai gyártmányú mokketekböl és plüssökból, továbbá valódi perzsa és smyrna szőnyegekből Légcsőliurutnál nyálkaoldó Köhiögé st csillapító a Victória Caramell a Viktőría §yógysz^i1ár ké^zitnúiiye Budapest, Bpzsébet-körut 21. Qraz, Stelarorsxág. Szanatórium;; Maria Qrün'' Pret Dr KlUFFT-EBIHG udvirl tanácsét által 1886-áan alapítva. Ideg-, gyomor-, bél-, anyagcserebánlalmak és üdülésre szorulok részére, soványitó-, hizlaló és diétás kúrákra. Alkalmaztatnak az összes physikai és diétás gyógy módok. A legújabb gyógyberendezések: víz, gőz, villany, forró gőz, fény-, szénsavas-, élenyes pezsgő, gyógyszeres, valamint subaqualis fürdők, lég és nap- fürdők, massage és gyógytorna. Elmebajotok, epi­leptikusok és Iszákosok nem vétetnek föl. Gyönyö rüséges fenyvesektől övezett, védett fekvés, enyhe éghajlat, a város szomszédságában, nagy park, lawn- tennis, villanyvilágítás és központi fűtés Tartós téli tartózkodásra berendezve. tevlláliilttual ii tl]ltlll priipiktuuil KLiflI l IsutirliK gaatnakilii .Maria QrQn*, Post Krolsbach bei Qraz Dr. H. ALBFíEOHT. Dr. A. »TIOHL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents