Jó Egészség, 1920 (19. évfolyam, 7-15. szám)

1920-04-15 / 7. szám

A mai szám tartalma Taj^oztato a Jó Egészségről A Jó Egészség, népszerű ismeret­terjesztő folyóirat két évtized óta van már az olvasók ezreinek szolgálatában. .Munkatársai az ország elismert tanitó- mesterei,iudósai és legkiválóbb orvosai, akik a2?"egészség niegóvásának nemes célját / szolgálva, népszerűén megirt közleményekben adnak a mindennapi életben hasznosítható tanácsot. A Jó Egészség az egészséges életre nevel és szórakoztatva oktat. Megismertet az örökösen fenyegető veszedelmekkel, felvilágosit a legszükségesebb tudni­valókról : a helyes táplálkozásról, a test ápolásáról, a rögtöni baleseti segélyről, a ragályos betegségek elleni védeke­zésről, a gyermek neveléséről-és ápo­lásáról, a csecsemő gondozásáról, a betegségek egyszerű gyógyításáról és a legszükségesebb egészségügyi ismere­tekről. Mindenki annyit ér, amilyen egészséges! Az iskola padjaitól az aggkorig mindenkinek kötelessége megszerezni azokat az ismereteket, melyeknek segé- . lyével meg tudjuk óvni legdrágább kincsünket; egészségünket. Mindenki hasznára lehet embertársának, ha segit, hogy a Jó Egészség-hő\ ismereteket szerezzen. Ha minden barátunk csak egy újabb hivet szerez lapunknak, sok ezer egészséges emberrel lesz gazda­gabb a magyarság! A községeknek nélkülözhetetlen a Jó Egészség, a gazdakörök, iparoskörök, olvasó­körök kedvelt lapja, de szivesen látott vendég azonkivül mindenütt, ahol tanulni szeretnek, ahol az egészség kincsének megőrzésére gondot fordí­tanak. Ahol megismerték, a legjobb barát marad, elég néhány közleményét elolvasni, hogy meggyőződjék róla az olvasó; a Jó Egészség csöndes, cél­tudatos és kitartó módon halad a nemzetnevelés világos utjain. Iskolákban a tanítás segédeszköze a Jó Egészség, mert a hasznavehe- tőség és az alkalom szempontjai szerint felújítja a már tanított ismereteket, újabb népszerű közléseivel pedig kiegé­szíti és megerősíti a tudást. Az iskola és nevelőintézet elsősorban hivatott szolgálni azt a nemes törekvést, hogr ■Jo.' f .Az első segítség,' ha a gyermeket baleset éri Az érzékszervek ápi>tása * Ahová nem süt be á nap ... 4 5 a V Az, egészséges^ljiké^áz és a lakás szf^l^jfet^e Ij r. U4^pÍáiko4íás,tlzpa4'-ane&olatiU ......l/V J ^—- A csecsemők elválasztása *

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents