Kereskedelmi törvényjavaslat és a tárgyalására egybehivott értekezlet jegyzőkönyvei (Budapest, 1875)

~H V Kereskedelmi Iörvenyjavaslat . ÉS A \ TARGYALASÁRA EGYBEHÍVOTT ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVEI A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTERIUM MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA KILÉNYI HUGO, ni. k. osztálytanácsos, az értekezlet jegyzője. BUDAPEST, 1875. A JjÖ WINGER F.-fóle PAPIR-NAGYKERESKEDÉSBŐL.

Next

/
Thumbnails
Contents