Dr. Reiner János: Az egyházjog fogalma (Budapest, 1899)

ft a i ; AZ Egyházjog Fogalma. IKTA 1)R REINER JÁNOS EGYETEMI M. TANÁR. Külön lenyomat a „HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT“ 1899. szeptemberi füzetéből. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM ÍROD. ÉS NYOMDAI R. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1899. r

Next

/
Thumbnails
Contents