Hegedűs János: Jegyzői szigorlat (Kecskemét, 1888)

~ / JEGYZŐI SZIGORLAT. KÉZI KÖNYV. ­KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐK, KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓK, ADÓ ÉS KATONA- ÜGYGYEL FOGLALKOZÓK, LELKÉSZEK, TAHITOK, — DE KÜLÖNÖSEN A JEGYZŐI VIZSGÁRA KÉSZÜLŐK SZÁMÁRA AZ 1884. ÉVI NOVEM­BER 5-ÉN 58285. SZ. A. KELT BELÜGYMINISZTERI RENDELETNEK MEGFELELŐLEG, A FENNÁLLÓ TÖRVÉNY ÉS RENDELETEK ALAPJÁN IRTA HEGEDŰS JÁNOS SZAPÁRYFALVAI KÖZSÉGI JEGYZŐ. KECSKEMET, 1888. KIADJA ÉS NYOMATTA SZILÁDI LÁSZLÓ. Ára 1 frt 80 kr. i s

Next

/
Thumbnails
Contents