Hoffmann Pál: Római magánjog rendszere mai érvényben vagyis pandektán alapvonalai (Pest, 1872)

I Heckenast Gilisztáé könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám alatt) megjelent és minden könyvárusnál kaphutó. Apáthy István, dr. A magyar váltójog kézikönyve. Az 1840: XV. T. ez. I. r. ós az 1844 : VI. T. ez. nem különben az ezeket kiegészítő ren­deletek alapján, különös tekintettel a felsőbb törvényszékek elvi meg­állapodásaira. (Nagy 8-i\, XVI. 340 lap) fűzve 2 frt. 40 kr. Apáthy István. Polgári tövénykezési rendtartás, az 1868: LIV. T. ez. úgy az ezt módosító ós kiegészítő törvények s rendeletek alapján, egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire, (532 lap, nagy 8-rót) fűzve 3 frt. Bozóky Alajos. A római jog institutióinak tankönyve. Marezoll, Müller, Puchta ós más hasonczimü müveinek nyomán. (8-r.. 508 1.) fűzve 3 frt. Bozóky Alajos, dr. Az egyházi jog tankönyve. (8-adrét, XVI, 508 lap) fűzve 3 frt. 60 kr. Carey Henrik. A társadalmi tudomány kézikönye. A szerző „principies of social scienec“ czimu munkájának átdolgozata. Angolból fordította Haláss Imre (Nagy 8-rót, XVI. 575 lap) fűzve 4 frt. 50 kr. Cziráky Antal Mózes Gróf. A magyar közjog alapvonalai. Harmadik bővitett kiadás. Fűzve 2 frt 50 kr. Dr. Degen Gusztáv. A váltó történelme a legrégibb időktől korun­kig. Különös tekintettel a váltó-elméletekre. A váltótudomány kedvelői számára (8-rét 242 lap) fűzve 2 frt. 60 kr. Bross Henrik Károly. Bölcsészeti jogtudomány, vagy természetjog. Az eredeti után Greguss Ágost. (8-rét, 179 lap fűzve 1 frt. 30 kr. Hajnik Imre. Magyar alkotmány és jogtörténelem. Első füzet. Bevezetés a magyar alkotmány és jogtörténelembe. 8-rét, 38 lap fűzve 10 kr. Második füzet. Az ősmagyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban (8-rét 46 lap) fűzve 50 kr. Harmadik füzet. A szent István-féle alkotmány. I. rész. Alakulási és virágzási kor­szak. (8-rét. 111 lap, fűzve 1 frt. 10 kr. Negyedik füzet. A szent István-féle alkotmány. II. rész. Hanyatlási korszak (8-rét. 80 lap) fűzve 80 kr. Hajnik Imre. Magyarország az Árpád-királyoktól az ősisógnek megál­lapításáig és a hűbéri Európa. Állam- és jogtörténelmi kísérlet a ma­gyar álladalmi és társadalmi élet alapzatainak és fejlődés, irányainak feltüntetéseire. 1867. (115 lap, nagy 8-rót) fűzve 1 frt. Henfner János. dr. Római magánjog többnyire Haimberger és Schilling Bruno után. Három kötet. Első kötet: Ssemélyjog. Második kötet: Bologbcmi jogok. Harmadik kötet: Bologhozijogok. (296; 310; 272 lap, nagy 8-rót). Második kiadás. Fűzve 4 frt.

Next

/
Thumbnails
Contents