Igazságügyministeri rendelet a váltótörvény életbeléptetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában (Budapest, 1876)

i^pppiiiippppiqBi I&AZSÁ&Ü&YIINISTERI RENDELET A VÁLTÓTÖRVÉNY (1876. XXVII. T. CZ.) ÉLETBELÉPTETÉSE ÉS A VÁLTÓÜGYEKBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA TÁRGYÁBAN.--------------------------------­B UDAPEST, 1876. 1^. i a dj a Hath. ó r.

Next

/
Thumbnails
Contents