Igazságügyministeri rendelet a váltótörvény életbeléptetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában (Budapest, 1876)

Wigand F. K. nyomdája Pozsonyban.

Next

/
Thumbnails
Contents