Németh Péter: A váltóeljárás (Budapest, 1877)

A VÁLTÓELJÁRÁS. A VÁLTÓTOK VÉNY ÉLETBELÉPTETÉSE ÉS VÁ>/1'ÓÜGYEKBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA TÁRGYÁBAN 1S7H ÉVI NOVEMBER HÓ BO-ÁN KIBOCSÁTOTT IGAZSÁGÜGYMINISTER1 RENDELET. AZ. 1868: UV. T. CZ. MEGFELELŐ SZAKASZAIVAL KIEGÉSZÍTETTE, MAGYARÁZÓ SZÖVEGGEL ÉS TÁRGYMUTATÓVAL ELLÁTTA NÉMETH PÉTER A VÁLTÓELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA TÁRGYÁBAN AZ IGAZSÁG ÜGYMINISTKRIUMB AN TARTOTT ÉRTEKEZLET JEGYZŐJE, KÖZ- ÉS VÁLTÓÜGYVÉD. BUDAPEST. A /. A 'I' H E NAEUI B. TÁ K S. K, I A J) Á S A. 1877. Ara 00 kr. ■' J . /A

Next

/
Thumbnails
Contents