Dr Nagy Ferencz: A magyar kereskedelmi jog kézikönyve különös tekintettel a birói gyakorlatra és a külföldi törvényhozásokra 2. (Budapest, 1904)

A MAGYAR KERESKEDELMI JOG KÉZIKÖNYVVÉ KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÍRÓI GYAKORLATRA ÉS A KÜLFÖLDI TÖRVÉNYHOZÁSOKRA. IRTA DR NAGY FERENCZ. HATODIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS IL KÖTET 4 BUDAPEST 4 AZ ATHENAEUM IRODALMI. ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 1904

Next

/
Thumbnails
Contents