Hegedűs János: A községi képviselőtestületi közgyűlésekről s azok jegyzőkönyveinek megszerkesztése s az azokkal való elbánásról (Szeged, 1895)

-♦o -♦o - ♦<>-♦O HU . I 1 I I I I 1 I i I­! i -1 -1 'i i i I I I I 1 A KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLETI <>♦— O*— 0+— o*— <*— —o —0 —o. —<> —♦<> —♦$> —*0 —*0 —*0 —*0 —*•0 —♦<>-•o —*❖-—♦<> ,—♦0 — — —♦<> — —*0 -♦0 —*0 —♦0 —♦o —♦•0 —♦0 —♦o —♦<> —*0 —♦o —♦<> —*o —*o . —♦<5* — —o —♦<> —♦<> —*o —*o közgyűlésekről! S AZOK JEGYZŐKÖNYVEINEK MEGSZERKESZTÉSE S AZ AZOKKAL VALÖ ELBÁNÁSRÓL. «% GYAKORLATI KÉZIKÖNYV MEGYEI KÖZPONTI TISZTVISELŐK, SZOLGABIKÁK, KÖZSÉGI JEGYZŐK, KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓK, DE FŐLEG A JEGYZŐI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐK SZÁMÁRA, MINTÁKKAL S A VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKKEL ELLÁTVA. IRTA HEGEDŰS JÁNOS TORONTÁLVÁKMKGYE ALJKOY ZŐJE S A TORONTÁLMEGYKI JEGYZŐI SZAKTANFOLYAM RENDES ELŐADÓJA. ÁRA 1 FORINT.-f ??? / I I SZEGED, 1895. NYOMATOTT ENDRÉNYI LAJOS KONYVNYOMDÁ.lÁlSAN. A <»<><><> ' O <■ <■• ■> -> A *- -> <r> $ <> «> <- A- <> O <{<?<£­♦. • . T * * r • ♦ 11 I r * • r * * ff * * * * * * * í T í f T i í i i T <>♦— <>♦— 0*- <>♦- o— o*— o+— o+— <*— <*— <>♦— <>♦— <>♦— <»-r <*— <>♦— <0­o*— <>♦­<>♦ <>♦— <>♦ <>* o* o* o* o* o* <>♦ o*­<*— <>♦— <*— «>♦ <>♦ o«— o* o* ■fts

Next

/
Thumbnails
Contents