Gallik Géza: Utmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi czikkek orvosrendőri vizsgálatára (Kassa, 1887)

Ajánlva a nagym. m. klr. Belügyminister ur 29442. sz. körrendeletével, mely a belső oldalon szószerint olvasható. ÚTMUTATÁS h TÁPSZEREK, EDÉNYEK, SZŐHETEK ÉS EGYÉB HÁZI CZIKKEK ORVOSRENDŐRI VIZSGÁLATÁRA. —SVíOkS-— ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK, RENDŐRHATÓSÁGI KÖZEGEK S KERES­KEDŐK SZÁMÁRA IRTA GALLIK GÉZA, KASSAI GYÓGYSZERÉSZ. Második teliesen átdolgozott s bővített kiadás 76 ábrával. Ára 3 Irt. K ASSÄ. KOCZANYI és vitéz könyvkereskedők bizományi

Next

/
Thumbnails
Contents