Dr. Meszlény Artur: Mutató és forrásgyüjtemény valamint egyéb segédeszközök (Budapest, 1902)

MUTATÓ ÉS FOR HAS GY ÜJT E M E NY VALAMINT EGYÉB SEGÉDESZKÖZÖK ZSÖGÖD BENŐNEK „FEJEZETEK KÖTELMI JOGUNK KÖRÉBŐL“ CZIMÜ MŰVÉHEZ A SZERZŐ ENGEDF.LMÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA Mész lé ny Artur dr. KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, ALJEGYZŐ A BUDAPESTI KIB. TÖRVÉNYSZÉKNÉL BUDAPEST POLITZER ZSIGMOND ÉS FIA KIADÁS A 1902 Ára 4 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents