Süteő Rudolf: A telekkönyvi betétek szerkesztéséről intézkedő 1886. évi XXIX törvényczikk és az annak végrehajtása tárgyában kiadott utasitás magyarázata (Budapest, 1888)

A TELEKKÖNYVI BETÉTEK SZERKESZTÉSÉBŐL INTÉZKEDŐ 1886. ÉVI XXIX. TÖRVÉNYCZIKK ÉS AZ ANNAK VÉGREHAJTÁSA TÁRGYÁBAN KIADOTT UTASÍTÁS MAGYARÁZATA KIEGÉSZÍTVE AZ IDÉZETT TÖRVÉNYCZIKK 76. §-BAN FOGLALT FELHATAL­MAZÁSOK ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT KIK. IGAZSAGrÜGYMINISZTERI RENDELETEKKEL IRTA SÜTEŐ RUDOLF BUDAPEST, 1888 AZ EGGEN If E RGER-FÉL E KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA. (HOFFMANN ÉS MOLNÁR.)

Next

/
Thumbnails
Contents