Süteő Rudolf: A telekkönyvi betétek szerkesztéséről intézkedő 1886. évi XXIX törvényczikk és az annak végrehajtása tárgyában kiadott utasitás magyarázata (Budapest, 1888)

Budapest, 1883. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents