Káplány Géza: A telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló törvény és az arra vonatkozó rendeletek s magyarázatok 1. (Budapest, 1887)

A TELEKKÖNYVI BETÉTEK SZERKESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (1886. XXIX.) ÉS AZ ARRA VONATKOZÓ ^kRENDELETEK S MAGYARÁZATOK. IRTA KÁPLÁNY GÉZA. ELSŐ KÖTET. 9 — BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R, TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA, 1S87. Ára 3 forint.

Next

/
Thumbnails
Contents