A m. k. igazságügyi ministerium utasitása a telekkönyvi betétek szerkesztéséről intézkedő törvényczikkek végrehajtása tárgyában (Budapest, 1893)

A M. K. IGAZSÁGÜGYI MINISTERIUM UTASÍTÁSA A TELEKKÖNYVI BETÉTEK SZERKESZTÉSÉRŐL INTÉZKEDŐ 1886: XXXIX,, 1889: XXXVIII, ÉS 1891: XVI, TÖRVÉNYCZIKKEK VÉGBEHAJTÁSA TÁRGYÁBAN BUDAPEST, 1893. KIADJA RÁTH MÓR (a haas-palotában.)

Next

/
Thumbnails
Contents