Fiedler Ignácz: A telekkönyvi törvény gyakorlati alkalmazása (Pest, 1872)

A A TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY MINDAZON RÉSZEIVEL, MELYEK •A pJMET érdeklik, OKIRATI S KÉRVÉN7I MINTÁKKAL ÉS PÉLDÁKKAL FELVILÁGOSÍTVA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ' * AZ ERDÉLYI TELEKKÖNYVEKRE A FELEK ÉS ÜGYKÖDÖK HASZNÁLATIRA. * . * IRTA * FIEDLER IGNICZ, VOLT «ELYSZINKLÉSIBIZOTTMÁNYVEZETŐ, TELEKKÖNYVI ELŐADÓ. Hármatok javított és bővített kiadás. Är'dß frt. 40 7er. • • *•*#*». fcw. W*- *•* * i K pA. K ‘ * .*• ■ A. >• ■ w **•* -irr* Ab Könyv'.ir iTiHUfwiliBdAt pltf.““; Kiadja Heckenast Gusztáv. — . • . - -f MDCCCLXXII. TELEKKÖNYVI TÖRVÉNY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents