Dr. Magyary Géza: A magyar polgári peres eljárás alaptanai (Budapest, 1898)

A MAGYAR ' POLGÁRI PERES ELJÁRÁS ALAPTANAI. (Á PERBELI CSELEKVÉNYEIv TANA.) IRTA Di MAGYARY GÉZA KIR.JOGAKADEMIAI TANÁR NAGYVÁRADON. BUDAPEST. FRANKLINKOR SÜL AT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1898. Ara 3 forint.

Next

/
Thumbnails
Contents