Dr. Herczegh Mihály: Magyar házassági jog (Budapest, 1896)

MAGYAR HÁZASSÁGI JOG 1894 : XXXI. TÖRVÉN'YCZIKK. (SZENTESÍTVE 1891 DECZEMBER 9-ÉN, KIHIRDETVE 1891 DECZEMBER 18-ÁN.) A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI JOGFORRÁSOK, TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI ELŐMUNKÁLATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL IRTA DR HERCZEGH MIHÁLY KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, A BUDAPESTI TUD. EGYETEMEN NY. R. JOGTANÁR, A KÉT ALAPVIZSGA, A JOGTUDOMÁNYI ÁLLAMVIZSGA ÉS AZ ÜGYVÉDVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJA STB. BUDAPEST, PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1896. Ára : 2 frt 40 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents