Dr. Raffay Ferencz: A magyar házassági jog (Budapest, 1902)

A MAGYAR HÁZASSÁGI JOG. 1894. ÉVI XXXI. TÖRVÉNYCZIKK IRTA Í)R- RAFFAY FERENCZ ügyvéd, egyetemi magántanár ÉS JOGAKADÉMIAI NYILVÁNOS RENDES TANÁR EPERJESEN. Ára 6 korona. BUDAPEST, / / Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése. 1902. / jr

Next

/
Thumbnails
Contents