Székács Ferenc: A magyar büntető eljárás kézikönyve (Budapest, 1887)

A MAGYAR BÜNTETŐ ELJÁRÁS ■ kézTkonyve. IRTA SZÉKÁCS FERENCZ, A BUDAPESTI KIK. TÖRVÉNYSZÉK ALELNÖKE. MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSUL AT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1887. Ára 1 frt 60 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents