Dr. Fayer László: A bűnvádi perrendtartás előkészitő szakának jellemző részei (Budapest, 1899)

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 165. XIX. KÖTET. 4. FÜZET. A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKÁNAK JELLEMZŐ RÉSZEL D£ PAYER LÁSZLÓ ELŐADÁSA A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 1899 OKTÓBER 29-IKI TELJES-ÜLÉSÉN. BUDAPEST. Í'KANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1899. Ára 20 ki\

Next

/
Thumbnails
Contents