Dr. Fayer László: A bűnvádi perrendtartás előkészitő szakának jellemző részei (Budapest, 1899)

A Magyar Jogászegylet igazgató választmányának tagjai; választmányi tagok: Dr. Barna Ignácz kir. táblai biró ; Dr. Baumgarten Izidor igazságügy- miniszteri osztálytanácsos; ^ Dr. Concha Győző egyetemi tanár; " Dr. Chorin Ferencz ügyvéd, orsz. képviselő; Czorda Bódog curiai másodelnök; Dr. Därday Sándor az állami' számvevőszék alelnöke; Dr. Fabiny Ferencz curiai biró; Dr. Fodor Annin törvénysz. biró; Dr. Friedmann Bernát ügyvéd; Dr. Gruber Lajos kir. alügyész; Dr. Gyó’ry Elek a budapesti ügy­védi kamara elnöke; Halmágyi Sándor kir. táblai biró; Hammersberg Jenő kir. főügyész; Hérics Tóth János kir. tábl. tanács­elnök ; Hodossy Imre ügyvéd, orsz. képv.; Dr. Imling Konrád kir. táblai tanácselnök; Dr. Kelemen Mór curiai biró ; Dr. Balogh Jenő kir. táblai biró; Dr. Kováts Gyula egyetemi tanár; 'Lányi Bertalan min. tanácsos; Dr. Márkus Dezső törvsz. biró; Dr. Nagy Dezső a budapesti ügyv. kamara titkára; Dr. Nagy Ferencz egyet, tanár; Dr. Nagy Ödön keresk. és váltó­törvényszéki elnök; Oberschall Adolf curiai tanácséin.; Dr. Plósz Sándor ígazságügymi- niszter; Dr. Reichard Zsigmond albiró; Dr. Schwarz Gusztáv egyet, tanár; Székács Ferencz curiai biró; Székely Ferencz curiai biró; Tóth Gáspár ügyvéd; Tóth Lőrincz nyug. curiai tan. ein.; Vargha Ferencz kir. táblai biró; Dr. Wlassics Gyula vallás- és köz­oktatási miniszter ; Dr. Zsögöd Benő egyetemi tanár. Elnök: Dr.Vavrik Béla curiai tanácselnök; alelnökök; Dr. Beck Hugo curiai biitf; Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár ; Dr. Környey Ede ügyvéd; titkárok : Dr. Fayer László egyetemi rk. tanár, ' Dr. Illés Károly ügyvéd, nyug. kir. ügyész; Dr. Szladits Károly kir. albiró; Dr. Vámbéry Busztem törvényszéki jegyző; ügyész: Dr- Kenedi Géza ügyvéd; pénztárnok: Dr. Sziválc Imre ügyvéd; könyvtárnok: Dr. Tárnái János kir. táblai biró;

Next

/
Thumbnails
Contents