Jogtudományi Közlöny, 1883

KEK. JOGí S -L-ELTAHÍ L'i JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY EKÖZGAmEG latólMts. HETILAP A JOC-ES ÁLLAMTUDOMÁNYOK TIZEN NYOLCZADI K ÉVFOLYAM, FELELŐS SZERKESZTŐ FOMUNKATARS D^ DÁRDAI SÁNDOR D- FAYER LÁSZLÓ KIADO-TULAJDONOS FRANKLIN-TÁRSULAT HELY8ZAU. H BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTEZET ES KÖNYVNYOMDA, 1883 Kittit iibuibimiibim »fuu HÖHYVTAR*

Next

/
Thumbnails
Contents