Jogtudományi Közlöny, 1885

Nevek szerinti mutató a Jogtudományi Közlöny 1885. évfolyamához. (A számok az évfolyam, azov^apját jeUntik, melyen az illető szerző czikhe található; a zárjelben levő számok a dolgozat folytatását jelzik.) ABSZOLON FERENCZ, kasssai törvényszéki aljegyző. 76. Dr. ALFÖLDI DÁVID, egri ügyvéd. 55, 205. ANDRÁSSY SÁNDOR, pozsonyi aljárásbiró. 135­Dr. APÁTHY ISTVÁN, budapesti egyetemi tanár. 129 (137, 153). Dr. BALOGH JENŐ, 52, 234 (245, 252, 258, 266, 275, 300, 307, 324, 338), 333. Dr. BARNA IGNÁCZ, budapesti kereskedelmi akadémiai jogtanár. 97. Dr. BARTA IGNÁCZ, temesvári ügyvéd. 276. Dr. BELICZAY JÓNÁS, kecskeméti jogaka­démiai tanár. 357. BENEDEK SÁNDOR, pénzügyi fogalmazó. 230. Dr. BICHLER SIMON, budapesti ügyvéd. 403. Dr. BLASKÓ LAJOS, lugosi ügyvéd. 216. BOLGÁR EMIL. 282. BUCHWALD LÁZÁR, szabadkai ügyvéd. 167, mű. 1 y"* 1 • CSORBA KÁROLY, kecskeméti törvényszéki biró. "3%"-.'' 111.111UH11— 1 • —' Dr. DAÉMPF SÁNDOR, pécsi ügyvéd 92 (102, 110), 117 (123). Dr. DÁRDAI SÁNDOR, országgyűlési kép­viselő. 37, 41, 323. Dr. DELL'ADAMI REZSŐ, budapesti ügyvéd. 65 (82, 147), 104. DÓZSA FERENCZ, budapesti ügyvéd. 54. ENYEDI LAJOS, járásbiró. 345 (355). ENYICZKEY GÁBOR, sátoralja-ujhelyi ügyvéd. 5 1 > 177­EÖTVÖS KÁROLY. 393. Dr. FAYER LÁSZLÓ, egyetemi magántanár. 2, 181, 214, 263, 270 (279). FEHÉR KÁLMÁN, komáromi ügyvéd. 302, 360. FERENCZY SÁNDOR, vaáli ügyvéd. 23, 62. Dr. FISCHER LAJOS, kolozsvári ügyvéd. 270. Dr. FRAENKEL SÁNDOR, budapesti ügyv. 212. Dr. FRANKFURTER SÁNDOR, miskolczi ügy­véd. 2, 150, 229, 335, 368 (400)­Dr. GAÁL TIBOR. 362 (387). Dr. GOLD SIMON, budapesti ügyvéd. 182. Dr. GRUBER LAJOS, budapesti ügyvéd. 3 (36), 142. Dr. GÜNTHER ANTAL, budapesti ügyvéd. 3, 105, 145, 161, 185, 233, 281,289,369,385, 394. 407­Dr. GYŐRY ELEK, országgyűlési képviselő. 209, 407. Dr. HEXNER GYULA, liptó-szent-miklósi ügy­véd. 94. HLATKY ENDRE, nagyváradi ügyvéd. 33, 217, 238, 308. HOSTSUK JÁNOS, akna-rahói ügyvéd. 239,399. HUF JÓZSEF, soproni törvényszéki biró. 175. Dr. ILLÉS KÁROLY, aradi ügyvéd. 68, 229. Dr. IMLING KONRÁD, budapesti kir. táblai biró. 38, 73 (89, 114, 122, 13t, 140), 165, 193, 222, 268, 284, 294, 313, 319, 366, 384, 4i3­Dr. JANCSÓ GYÖRGY, budapesti kir. táblai fogalmazó. 133, 197. Dr. JELLINEK ARTHUR, bpesti ügyvéd. 10, 21, 25 (49. 59). 65, 77, 132, 297, 312, 392,415. JÓKUTHY ALBERT, budapesti keresk. és váltó­törvényszéki biró. 174. Dr. KÁBDEBÓ FERENCZ, brassói ügyvéd. 21. Dr. KARÁDI BERTALAN, bpesti ügyvéd. 277. KÁCSER ZSIGMOND. 291, 372. KÁPLÁNY GÉZA, erzsébetvárosi törvényszéki biró. 7, 99. KECSKEMÉTI LAJOS. 91. Dr. KÉRI MIKLÓS. 97. Dr. KLÉNÁNCZ GYÖRGY, bajai ügyvéd. 157, 199, 246, 325. KUN LÁSZLÓ, budapesti ügyvéd. 270. Dr. KUNCZ IGNÁCZ, pozsonyi jogakadémiai tanár. 9, 28. LASITZ PÁL, pénzügyi közigazg. bir. fogal­mazó. 46. LENGYEL IMRE, hajdu-szoboszlói albiró. 111. LIPPE VILMOS, jászberényi tszéki jegyző. 6. Dr. LÖWENFELD ALBERT, bpesti ügyvéd. 207. MAGAY KÁROLY, kis-ujszállási kir. járás­biró. 31. Dr. MAISLIS MÓR, budapesti ügyvéd. 156. Dr. MARKÓ SÁNDOR, rozsnyói kir. közjegyző, 5?, 119.'395­MIKULIK JÓZSEF, rozsnyói közjegyzői helyet­tes. 85. Dr. MÓDER TIBOR, budapesti kir. táblai fo­galmazó. 15, 204, 410. Dr. NAGY ÁRPÁD, lőcsei ügyvéd. 32, 350. Dr. NAGY DEZSŐ, bpesti ügyvéd. 249, 265, 339. Dr. NAGY ERNŐ, nagyváradi jogakadémiai tanár. 139, 146, 189. Dr. NAGY FERENCZ, kolozsvári egyetemi tanár. 169, 273, 337. K. NAGY SÁNDOR, nagyváradi ügyvéd. 13. ifj. Dr. NEUMANN SÁNDOR, budapesti ügy­véd. 315. OEFFNER FERENCZ, bpesti ügyvéd. 108, 334. Dr. OESTERREICHER SAMU, budapesti ügy­véd. 261. Dr. PODHORÁNYI GYULA, rózsahegyi tör­vényszéki biró. 377. Dr. REINER EDE, budapesti ügyvéd. 118. Dr. RÓNAI JÁNOS, fogarasi ügyvéd. 263, 327. RÓNASZÉKY TRUX HUGÓ, budapesti kir. táblai biró. 61, 172. Dr. RÓTH FERERCZ, fehérgyarmati járás­birósági aljegyző. 45, 178 (195), 286. Dr. SCHWARZ GUSZTÁV, egyetemi magán­tanár 19 (220), 225 (397, 404). Dr. SCHULEK KÁLMÁN, bpesti ügyvéd. 351. SERLY ANTAL, budapesti aliárásbiró. 14, 86, 373 (379. 389), 374­Dr. SÍK SÁNDOR, bpesti ügyvéd. 305 (318). SIMON ENDRE, lőcsei törvényszéki biró. 155 (162, 172, 178, 187, 346, 364). Dr. SÍPOS ÁRPÁD, nagyváradi jogakadémiai tanár. 340. Dr. SZERÉNYI SIMON, budapesti ügyvéd. 309. Dr. SZÉKELY MIKSA, bpesti ügyvéd. 66, 359. Dr. SZILASI ADOLF, bpesti ügyvéd. 164, 170. Dr. SZILASSY ZSIGMOND, bpesti ügyvéd. 275. SZOKOLAY ISTVÁN. 321 (331). SZŐKE MIKLÓS, moóri kir. közjegyző. 55. SZTEHLÓ KORNÉL, budapesti ügyvéd. 12, 78, 121, 201, 211 (218), 229. Dr. TELESZKY ISTVÁN, országgyűlési kép­viselő. 409. TERNOVSZKY BÉLA, lugosi tszéki biró. 401. TÓTH GÁSPÁR, selmeczi ügyvéd. 57, 113, 293," 298, 348, 353 (361, 371, 386, 396, 402). VARGHA FERENCZ, kassai tszéki joggyakor­nok. 190, 367 (381). Dr. VASDÉNYEY GÉZA, m.-óvári kir. albiró. 75 (83)­Dr. VÁSÁRHELYI DOMOKOS, komáromi ügy­véd. 22, 256. VÉGH ÖDÖN, pénzügyi fogalmazó. 212. Dr. VISONTAI SOMA, budapesti ügyvéd, 370, 377. (Melléklet.) Dr. WÁGNER GÉZA, budapesti ügyvéd. 106. Dr. WEISZ IGNÁCZ, brassói ügyvéd. 58. Dr. WITTMANN MÓR, budapesti ügyvéd. 284. Dr. WLASSICS GYULA, budapesti kir. alügyész. 29, 42, 241, 322.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents