Jogtudományi Közlöny, 1893

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY HETILAP A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1893 HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM, FŐSZERKESZTŐ u » FELELŐS SZERKESZTŐ KDÁRDAY SÁNDOR D? FAYER LÁSZLÓ KIADÓ-TULAJDONOS FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST ­FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents