Jogtudományi Közlöny, 1898

Nevek szerinti mutató a Jogtudományi Közlöny 1898. évfolyamához. A számok az évfolyam azon lapját jelentik, melyen az illető szerző czikke található; a zárjelben levő számok a dolgozat folytatását jelzik. ALFÖLDY EDE, nagybecskereki kir. járásbiró. 287. Dr. ALMÁSI ANTAL. 37, 166, 206, 242. Dr. ANGYAL LAJOS. 329. Dr. BALOG ARNOLD, budapesti ügyvéd. 41, 65, 89, 97, 105, 113, 121, 137, 153, 185, 205, 210, 217, 233. 2?7> 245, 349, 374. Dr. BALOG ARTHUR, egyetemi m. tanár. 49, 225, 301. Dr. BALOGH JENŐ, kir. táblai biró. 113, 283. Dr. BALPATAKY IMRE, eperjesi ügyvéd. 117. Dr. BARNA IGNÁCZ, ügyvéd, keresk. akadémiai jog­tanár. 57, 254. Dr. BAUMGARTEN IZIDOR, min. osztálytanácsos, 327. Dr. BÁLINT ZSIGMOND, budapesti tőrvényszéki jegyző. 108, 182. Dr. BERCZELI ANTAL, budapesti ügyvéd. r. BERINKEY DÉNES, komáromi ügyvéd. 43. Jr. BLEUER SAMU, budapesti ügyvéd. 3. BOHUNICZKY ÖDÖN, kalocsai törvényszéki elnök 61,94. Dr. BORSITZKY IMRE, sásdi kir. járásbiró. 71. Dr. BÖSZÖRMÉNYI OSZKÁR, budapesti ügyvéd. 264, Dr. CONCHA GYŐZŐ budapesti egyetemi tanár. 129. (137), 293, 333. CUKOR SÁMUEL, budapesti ügyvéd. 51. Dr. DÁRDAY DEZSŐ, budapesti albiró. m. DIENES ISTVÁN, albiró. 323. ÉDER KÁLMÁN, kir. albiró. 189. EISERTH ISTVÁN, lőcsei kir. ügyész. 134 Dr. ENYICZKEY GÁBOR, budapesti ügyvéd. <,o. Dr. ERŐSS SAMU, budapesti ügyvéd. 257. Dr. FAYER LÁSZLÓ, egyetemi rk. tanár. 177, (186, 20>, 210, 217, 222, 226, 239,) 261, 273, 277. Dr. FAZEKAS OSZKÁR, 59, 149, 338. Dr. FINKEY FERENCZ, sárospataki jogtanár. 309. Dr. FODOR ÁRMIN, budapesti törvényszéki biró. 371, (379)­Dr. GALLIA BÉLA, budapesti albiró. Dr. GÁL JENŐ. budapesti ügyvéd. 5. Dr. GOLD SIMON, budapesti ügyvéd. 130. 155, 174, 215, (218), 227, 374. GÖLDNER KÁROLY, brassói törvényszéki biró. 93. Dr. GRÁNER ERNŐ, budapesti ügyvéd. 80, 112. Dr. GRUBER LAJOS, budapesti kir. alügyész. 28, 153, 230, 320, 337. Dr. GULLYA LÁSZLÓ, k.-vásárhelyi tszéki biró. 19. HALLER GÁBOR, temesvári tszéki biró. 124, 163. HAMMERSBERG JENŐ, budapesti kir. főügyész. 209. HARMATH DOMOKOS, tordai telekkönyvvezető. 258. HARMATH JENŐ, betétszerkesztő albiró. 312, 344. Dr. HATTYUFFY DEZSŐ, fehérmegyei árvaszéki el­nök. 296, (304). Dr. HEIL FAUSZTIN, közigazgatási biró. 106, 193. Dr HEXNER GYULA, liptószentmiklósi ügyvéd. 66, 278 Dr. HOLLÓ JÓZSEF, budapesti ügyvéd. 257, 298, 354, 374­Dr HORVÁTH LIPÓT. 30. Dr. ILLÉS JÓZSEF, min. fogalmazó. 9. Dr. ILLÉS KÁROLY, budapesti ügyvéd. 84. Dr. IMLING KONRÁD kir.táblai tanácselnök. 1,318,370. Dr. KARÁDY BERTALAN, budapesti kir. törvényszéki biró. 122. Dr. KATON A MÓR kassai jogakadémiai tanár. 285. 368, (379)­Dr. KENÉZ BÉLA. 126. Dr. KÉRI MIKLÓS, törvényszéki biró. 38. KNORR ALAJOS, ny. kir. táblai biró. 100. Dr. KÓNYI JÓZSEF, budapesti törvényszéki jegyző. KUNFALVY ISTVÁN, nyiregyházai tszéki biró. 7. Dr. KOVÁCS MARCZEL, budapesti albiró. 288, (297). Dr. KÖNIG VILMOS, budapesti ügyvéd. 81,213, 34 1­Dr. KRANOVITZ LAJOS. 132. Dr. KUNCZ IGNÁCZ, kolozsvári egyetemi tanár. 90. LACZKOVICH GYULA, temesvári albiró. 102. Dr. LÁDAY ISTVÁN, budapesti ügyvédjelölt. LÁNYI BERTALAN, min tanácsos. 335. LENGYEL IMRE, hajdúszoboszlói járásbiró. 124, 180. Dr. LÉVY BÉLA, budapesti ügyvéd. 352. Löw TIBOR. 167. Dr. MANDEL SÁNDOR, szolnoki albiró. 303. Dr. MÁRKSJS J^E^Ő. törvényszéki biró. 82. Dr. MARSÁtko- JÁNÓL, rfiin. fógáímazó. 77. Dr. MARTON HENRIK,, budapesti ügyvéd. 76. Dr. MESZER ARTHUR-. 171, 197. MÓZES LÁSZLÓ, budapesti ügyvéd. 298. Dr. NAGY DEZSŐ, budapesti ügyvéd. 365. Dr. NÉMETH RUDOLF, szegedi törvényszéki albiró. 342. Dr. NEUSCHLOSZ TIVADAR, budapesti ügyvéd. 119. Dr. NITSCHE GYŐZŐ, hatvani albiró. 282. Dr. NYULÁSZY JÁNOS, kassai ügyvéd. 69 Dr. PAP JÓZSEF, budapesti ügyvéd. 6. Dr. PAZÁR ZOLTÁN, kir. albiró. 351. Dr. PIKLER GYULA, egyetemi rk. tanár. 10, 25, 42 Dr. POZSONI GÁBOR, törvényszéki biró. 15 Dr. RAFFAY FERENCZ, győri albiró. 141, 158, 202. Dr. REINER JÁNOS, budapesti egyetem; m. tanár. 262, (272). REINITZ JÓZSEF, budapesti ügyvéd. 52, 87. Dr. RÓSA FERENCZ, budapesti ügyvéd. 380. Dr. ROTH PÁL, budapesti ügyvéd. 34, 6Q, 94, 172. Dr. SÁNTA ELEMÉR, budapesti törvényszéki biró. 187. SUGÁR IGNÁCZ, miskolczi ipar- és kereskedelmi kamarai titkár. 221. Dr. SCHWARZ GUSZTÁV, budapesti egyetemi tanár. 229, (233, 237, 247), 2)4, (270, 349, 367.) Dr. SCHWARCZ IZIDOR, fogalmazó a bosnyák-hercze­govinai országos kormány igazságügyi osztályában. 109, 224, 235. 260. Dr. STASSIK FERENCZ, nagybecskereki ügyvéd. 240. Dr. SZABÓ SÁNDOR, sárospataki jogtanár. 74, 92. Dr. SZÁSZ GERŐ, gy.-fehérvári törvényszéki aljegyző. 258. SZÉKÁCS FERENCZ, curiai biró. 12, 18, 73, 162. Dr. SZÉKELY FERENCZ, curiai biró. 251. Dr. SZILÁGYI VILMOS ISTVÁN, budapesti ügyvéd. 147. Dr. SZLADITS KÁROLY, budapesti kir. albiró. 22, 46. Dr. SZOKOLAY ISTVÁN. 25, 57. SZŐTS ANDRÁS, főv. szeretetházi igazgató. 325. Dr. Szűcs MIKLÓS, budapesti ügyvéd. 248. Dr. TARNAI JÁNOS, kir. táblai biró. 214. TÓTH GÁSPÁR, budapesti ügyvéd. 4. 51, 101. UNGER GÉZA. 174. Dr. UZONYI GÉZA, debreczeni kir. táblai tanács­jegyző. 116, J 46. Dr. VÁMBÉRY RUSZTEM, bpesti törvényszéki jegyző. 39, 99. 145, 345­VARGHA FERENCZ, kir. táblai biió. 36, 372. VA\RIK BÉLA, curiai tanácselnök. 161 169, 366 Dr. WALDAPFEL LEO, vág-beszterczei ügyvéd. 278. Dr. WEISZ ÖDÖN, budapesti ügyvéd. 13, (21, 29, 53.) Dr. WELLISZ VILMOS, budapesti ügyvéd. 97. Ifj. Dr. VUTKOVICH SÁNDOR, pozsonyi jogakadémiai tanár. 138. Dr. WITTMANN MÓR, budapesti ügyvéd. 336 Dr. ZACHÁR KÁLMÁN. 249, 311. Dr. ZAKARIÁS JÁNOS, brassói ügyvéd. 44.

Next

/
Thumbnails
Contents