Jogtudományi Közlöny, 1899

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY HETILAP A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1899 H ÁRMIN CZ NEGYEDIK ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ D r DÁRDAY SÁNDOR D r FAYER LÁSZLÓ FŐMUNKATÁRS D 1 BALOG ARNOLD KI ADÓ-TULAJ DON OS FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1899

Next

/
Thumbnails
Contents