Jogtudományi Közlöny, 1906

Nevek szerinti mutató a Jogtudományi Közlöny 1906. évfolyamához. A számok az évfolyam azon lapját jelentik, melyen az illető szerző czikke található. ALFÖLDY EDE, nagybecskereki kir. járásbiró. 155 ALMÁSI ANTAL, budapesti kir. albiró. 225. ANGYAL PÁL, pécsi jogtanár. 62, 279, 295, 400. BALOG ARNOLD, budapesti ügyvéd. 9, 17, 53, 89, 97, 109, 139, 223, 239, 248, 256, 265, 304, 311, 312, 343. 3Si> 359, 407­BALOGH ARTHUR, kolozsvári egyetemi tanár. 117. BALOGH JENŐ, egyetemi tanár. 115, 223, 390, 450. BAUMGARTEN NÁNDOR, egyetemi m. tanár. 185. BENDER BÉLA, budapesti ügyvéd. 321. BERCZELI ANTAL, budapesti ügyvéd. BERNHARD MIKSA, budapesti ügyvéd. 330, 348. BERNOLÁK NÁNDOR, kir. aljegyző. 38. BLEUER SAMU, budapesti ügyvéd. 391. BUD JÁNOS, miniszteri segédfogalmazó. 53, 73, 83, 99, 107, 132, 266, 314. CONCHA GYŐZŐ, egyetemi tanár. 148. CSIKY KÁLMÁN, kincstári jogügyi fogalmazó. 218. CZIPOTT GYÖRGY, nagyszebeni kir. törvényszéki biró. 49, 93­DÁRDAY SÁNDOR, számvevőszéki alelnök. 423. DÁVID ISTVÁN, tasnádi kir. albiró. 40, 159. DÉNES SÁNDOR 316. DÉVAI IGNÁCZ, kir. táblai biró. 140, 151. DOROGHI ERVIN, budapesti ügyvéd. 339, 374,403,426. ÉDER KÁLMÁN, curiai tanácsjegyző. 81. EHRLICH ÁRMIN, kir. aljegyző. 41. EISLER FÜLÖP, fiumei ügyvéd, 160. ENGEL AURÉL, budapesti ügyvéd. 12, 176, 19c. EÖRDÖGH ÁRPÁD, nagykikindai kir. alügyész 338. EÖRDÖGH ANDRÁS, kir. Ítélőtáblai biró 437, 451. FARKAS ÖDÖN, kiskőrösi aljárásbiró. 30. FAYER LÁSZLÓ, egyetemi tanár 13, 29, 74, 82, 92, 131, 156, 183, 193, 195, 231, 324, 432. FELLNER FRIGYES, egyetemi m. tanár FIALOWSKI BÉLA, nagybecskereki törvszéki orvos. 5 FINKEY FERENCZ, sárospataki jogtanár. 401. FODOR ÁRMIN, kir. Ítélőtáblai biró. 425, 434. FRAENKEL SÁNDOR, budapesti ügyvéd. 134. FRIEDMANN ERNŐ, 113, 388. GÁL JENŐ, budapesti ügyvéd. 128. GALLIA BÉLA, kir. törvényszéki biró. 305. GOLD SIMON, budapesti ügyvéd, 3. GOLDSCHMIED MÓR, budapesti ügyvéd. 86. GONDA ILLÉS 318. GOTTL ÁGOST, curiai tanácselnök. 163, 172. GYŐZŐ DEZSŐ, budapesti ügyvéd. 158. HADZSEGA ILLÉS, ólublói kir. albiró. 331. HANUY FERENC, egyetemi tanár. 18. HEIL FAUSZTIN, kir. közigazgatási biró. 97, 105. HEVESI ILLÉS, budapesti ügyvéd. 100, 243, 402. HLATKY ENDRE, nagyváradi ügyvédi kamarai elnök. 371, 394, 423, 448. HOLITSCHER SZIGFRID, budapesti kir. közjegyző­helyettes. 143, 155. HUF JÓZSEF, soproni ügyvéd. 239, 252. HUSZÁR KÁLMÁN, budapesti ügyvéd. 99. IMLING KONRÁD, igazságügyminiszteri államtitkár. 17, 25, 432. KATONA MÓR, egyetemi tanár. 115, 183. KENEDI GÉZ^, budapesti ügyvéd. 391, 447. KERESZTESSY GYULA, kir. albiró. 368. KÉRI MIKLÓS, komáromi kir. törvényszéki biró. 417. Kiss GÉZA, nagyváradi jogakadémiai tanár. 268. KLEIN EDE, szepsii ügyvéd. 200, 208. KOBLER FERENC, székesfővárosi tiszti ügyész, 166, 180, 189. KOVÁTS GYULA, egyetemi tanár. 391. KŐNIG VILMOS, budapesti ügyvéd. 206, 372. KRENEDITS ERNŐ, albiró. 375. KRUK ELEMÉR, budapesti ügyvéd. 22, 226, 276, 284, KRUK ZOLTÁN, budapesti joggyakornok. 257. LAX ADOLF, turóczmegyei főügyész. 208. LÁDAY ISTVÁN, kir. alügyész. 20, 36, 47, 55, 174, 255, 420. LÁNYI MÁRTON, kir. aljegyző. 317, 348, 402. LÁSZLÓ PÁL, a m. kir. központi dij- és illetékkisza­bási hivatal főnöke. 126. LENGYEL AURÉL, kir. ügyészségi aljegyző. 42, 418. LIEBMANN ERNŐ, budapesti ügyvéd. 76, 84, 292. LUKÁCS EMIL, a budapesti ügyvédi kamara tiszt­viselője 66. MAGYARY GÉZA, egyetemi tanár. 10. MANGOLD ÁRMIN, budapesti ügyvéd. 198, 206. MARSCHALKÓ JÁNOS, kir. törvényszéki biró. 271, 409. MÁRKUS DEZSŐ, kir. curiai kisegítő biró. 61,139,204, 216, 234, 247, 303, 327, 335. MENYHÁRTH GÁSPÁR, kolozsvári ügyvéd. 242. MESSINGER SIMON, budapesti ügyvéd. 298, 399,411, 416. MESZLÉNY ARTÚR, budapesti kir. aljárásbiró. 55,185. MÉSZÁROS LAJOS, budapesti joggyakornok. 257. MUNTEAN AURÉL, szászvárosi ügyvéd. 322. MUNTYÁN ISTVÁN, facseti kir. járásbiró. 290, 297. NAGY DEZSŐ, budapesti ügyvéd, 64, 412. NAGY FERENCZ, egyetemi tanár. 379. NAGY LAJOS, keresk. iskolai tanár. 235. NYÁRI JENŐ, budapesti ügyvéd. 401. OBERSCHALL ADOLF, a m. kir. Curia elnöke. 415. PAPP JÓZSEF, budapesti ügyvédi kamarai titkár. 382. POPPER MANÓ, mohácsi ügyvéd. 160, 308,320. PÓSCH GYULA, budapesti ügyvéd. 200, 272. PROSZVIMNER BÉLA, budapesti ügyvéd. 419. RAFFAY FERENCZ, eperjesi jogtanár. 75, 108. REICHARD ZSIGMOND, kir. ítélőtáblai biró. 390. REITZER BÉLA, budapesti ügyvéd. 245. RÉDEI JÓZSEF, budapesti ügyvéd. 413. RICKL GYULA, igazságügyminiszteri osztálytanácsos 333­RÓNAI ZOLTÁN, budapesti ügyvéd. 51, 220,284, 332 Rusz ANDOR, budapesti ügyvéd. 191. SCHAFFER ADOLF, soroksári ügyvéd. 236. SCHWARZ GUSZTÁV, egyetemi tanár. 46,69,91,388. SIMONYI ZSIGMOND, egyetemi tanár. 123. SÖMJÉN LÁSZLÓ. 426. STAUD LAJOS, kir. közigazgatási biró. 196. SUGÁR IGNÁC, miskolczi kereskedelmi és iparkamarai titkár. 281. SZENTGYÖRGYI ELEMÉR 182, SZENTMIKLÓSI MÁRTON, egyetemi tanár. 33. SZILÁGYI ARTHUR, KÁROLY, budapesti ügyvéd. 426. SZIRMAI RIKÁRD, budapesti ügyvéd. 178. SZLADITS KÁROLY, kir. törvényszéki biró. 65, 389. SZTOJANOVITS ÖDÖN, felsőeőri kir. albiró, 128. TAKÁCS SÁNDOR, budapesti ügyvéd. 94. TARNAI JÁNOS, curiai biró 436. TÉRFI GYULA,igazságügymin. osztálytanácsos. 1, 45, 89, 435­TOLDY GÉZA, budapesti ügyvéd. 57, TOLDY ZOLTÁN, kir. aljárásbiró. 250, 259. TÓTH LÁSZLÓ, kir. törvényszéki jegyző. 258, 287. TÖRÖK ISTVÁN, kolozsvári ügyvéd. 307. TYRNAUER ALBERT, orosházai kir. aljárásbiró. 220. VALATIN ANDOR, budapesti ügyvéd. 428. VARGHA FERENCZ, kir. koronaügyész-helyettes. 319, 328, 336, 344, 353, 363. VÁLI EMIL, kir. járásbiró. 41. VÁLYI SÁNDOR, kir. törvényszéki biró. 126, 131,141, 152, 157, 165, 175, 188. VÁMBÉRY RUSZTEM, egyetemi m.-tanár. 28, 144, 205 263, 392. VÁSÁRHELYI JENŐ. 300. VÉGH ÁRPÁD, miskolczi árvaszéki ülnök. 168, 192. WALDAPFEL MÓR, ügyvéd. 219. WERTHEIMER MANÓ, budapesti ügyvéd. 288. WITTMANN ERNŐ, budapesti ügyvéd. 117, 346, 355, 3 6 6, 373, 396­WITTMANN MÓR, budapesti ügyvéd. 2. WLASSICS GYULA, kir. közigazgatási biróság elnöke. 387. ZÁHORSZKY ISTVÁN, kassai javitó-intézeti lelkész. 240. ZSOLDOS BENŐ, zombori kir. törvényszéki jegyző 283, 331.

Next

/
Thumbnails
Contents