Jogtudományi Közlöny, 1913

í2 f £ e-'U JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY ' HETILAP A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1013 NEGYVENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ DÁRDAY SÁNDOR D£ VÁMBÉRY RUSZTEM KIADÓ-TULAJDONOS FRANKLIN-TÁRSULAT MAGVAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents