Jogtudományi Közlöny, 1921

/T JOGTÍJDOMÁHYI KÖZLÖNY * * / ii / ff HETILAP A JOG- ES ÁLLAMTUDOMÁNYOK KOREBOL 1921 ÖTVENHATODIK ÉVFOLYAM, FŐSZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ D£ DÁRDAY SÁNDOR D£ YÁMBÉRY RUSZTEM FŐMUNKATÁRS D= TELLER MIKSA K1ADÓ-TULAUDONOS FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents