Jogtudományi Közlöny, 1923

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY HETILAP A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1923 ÖTVENNYOLCADIK ÉVFOLYAM, FŐSZEHKESÍ.ÍÖ FELELŐS SZERKESZTŐ DÁRDAY SÁNDOR DE VÁMBÉRY RUSZTEM FŐMUNKATÁRS D£ TELLER MIKSA KIADÓ-TULAJDONOS FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1923 mm tifatmíú I

Next

/
Thumbnails
Contents